Sökning: "Linda näslund"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Linda näslund.

 1. 1. Barnsjuksköterskors bemötande inom barnonkologisk verksamhet, ur ett barn- och föräldraperspektiv : -12 månader efter diagnos

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Linda Axelsson; Sofia Näslund; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Så vad är lek? Ja leken är ju egentligen allting! : - En studie om åtta verksamma förskollärares uppfattningar av fri lek i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Linda Hedback; Katrine Näslund; [2015]
  Nyckelord :Fri lek; styrd lek; Fröbel; pedagoger; lärande.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Det krävs båda sidor för att bygga en bro : Att främja prestation i outsourcingrelationer utifrån ett kund- och leverantörsperspektiv

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Anna-Karin Egir; Näslund Linda; [2015]
  Nyckelord :Tjänsteoutsourcing; outsourcingrelation; möjligheter; utmaningar; prestation; extern personal;

  Sammanfattning : Vår masteruppsats undersöker, och önskar bidra med, vilka utmaningar och möjligheter som finns vid outsourcingrelationer när det gäller att främja prestation hos extern personal. Detta studeras ur både ett leverantör- och kundperspektiv vid tjänsteoutsourcing av Facility Management. LÄS MER

 4. 4. KLIVET FRÅN ANSLAGSTAVLAN : – en fallstudie på försäkringskassan

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Marknadsföring; Stockholms universitet/Marknadsföring

  Författare :Linda Näslund; Anna Nihlén; [2010]
  Nyckelord :Identitet; Image; Medborgare som kund; Marknadskommunikation; Försäkringskassan;

  Sammanfattning : Syfte: Arbetet syftar till att undersöka Försäkringskassans imagearbete och hur de arbetar med att skapa en image som rättvist avspeglar den nya identiteten ”Den Nya Försäkringskassan”.Metod: Vi utgår ifrån ett hermeneutiskt tolkande perspektiv för att skapa djupare förståelse i det som undersöks. LÄS MER

 5. 5. Förutsättningar för att bedriva diabetesvård i Tanzania. : En kvalitativ intervjustudie.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Linda Näslund; Kristina Bergh; [2009]
  Nyckelord :diabetes mellitus; omvårdnad; afrika;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att beskriva vilken uppfattning sjuksköterskor i Tanzania har om förutsättningarna för att bedriva diabetesvård. Studien genomfördes som en beskrivande kvalitativ intervjustudie. Ett icke-slumpmässigt strategiskt urval gjordes och fem sjuksköterskor deltog. LÄS MER