Sökning: "Linda-Maria Jonsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Linda-Maria Jonsson.

 1. 1. Besparingsmodell för produktivitetshöjande arbete inom skärande bearbetningsteknik

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Linda-Maria Jonsson; [2013]
  Nyckelord :savings calculation; cost deployment; labor costs; machine hourly rate; downtime cost; besparingskalkyl; cost deployment; lönekostnad; maskintimkostnad; stilleståndskostnad;

  Sammanfattning : The market is developing and a growing competition increases pressure on companies to maintain their competitive advantage. Working with cost savings is a way to enhance earnings in a short term but also in a longer perspective. Volvo Powertrain Production Köping has an overall goal; to reduce costs by nine percentages in three years. LÄS MER

 2. 2. Förändringsledning- med tyngdpunkt på implementering av ett hållbart 5S-arbete

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Linda-Maria Jonsson; [2012]
  Nyckelord :Förändringsledning; 5S;

  Sammanfattning : Sandvik står inför många nya utmaningar då världen globaliseras. Sandviks strategiska plan syftar till att nå världsklass inom verksamheten och värdeskapande för aktieägarna. Sandvik Mining and Construction Köping AB är i startfasen när det gäller förbättringsarbete och 5S. LÄS MER