Sökning: "Linda-Marie Ullermo"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Linda-Marie Ullermo.

  1. 1. Ett harmoniskt designat medlemsbrev : Hur man förbättrar ett disharmoniskt nyhetsbrev enligt principerna för god informationsdesign.

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

    Författare :Linda-Marie Ullermo; [2014]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Syftet med det här examensarbetet har varit att förbättra ett disharmoniskt medlemsbrev utifrån principer för god informationsdesign. Detta på grund av att verksamhetsledarna har fått klagomål på dess utformning samt att verksamhetsledarna själva tycker att medlemsbrevet är ”fult, svårt att läsa (pga text och form)” och vill därför att det förbättras. LÄS MER