Sökning: "Lindberg 2004"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden Lindberg 2004.

 1. 1. Karaktärsklass, kroppsform och trovärdighet : Uppfattning av olika kroppsformer på en kvinnlig healer utifrån syn på trovärdighet och viljan att spela

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Amanda Lindberg; Rebecca Novara; [2019]
  Nyckelord :Kroppsform; karaktärsklass; trovärdighet; suspension of disbelief; World of Warcraft 2004 ;

  Sammanfattning : Tidigare studier visar att människor skapar olika uppfattningar runt olika kroppsformer både runt personlighetsdrag och fysiska attribut. Målet med undersökningen är att testa hur uppfattningar runt olika kroppsformer på en kvinnlig karaktär påverkar syn på trovärdighet inom karaktärsklasser i World of Warcraft (2004), då främst klassen präst, samt viljan att spela som karaktären. LÄS MER

 2. 2. Spelares Affektiv Upplevelse av Narrativ i Datorspel : Nio förslag på faktorer som påverkar upplevelsen av narrativ i datorspel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Julia Hillding; Viktor Lindberg; [2019]
  Nyckelord :Narrative; Narrative delivery; Affect; Affective computer games; Computer games; User Experience; UX; Affekt; Narrativ; Datorspel; Spel; Narrativ leverans; Narrativa leveransmetoder; Affektiva datorspel; Affekt i datorspel; Känslor;

  Sammanfattning : This study has investigated what affects players' experience of different methods of narrative delivery in computer games. Different methods for narrative delivery are discussed as well as findings on similarities between these methods. LÄS MER

 3. 3. Ungdomars tankar kring ägarskifte inom lantbruket

  M1-uppsats, SLU/Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Milan Lundin; [2018]
  Nyckelord :ägarskifte; generationsskifte; ungdomar; naturbruksgymnasium; tankar; känslor; mjuka värden; framtid;

  Sammanfattning : Introduction: Many people who have a connection to agriculture will at some time be affected by a change of ownership. Roles that then become involved are the transferor, the transferee, the siblings and third parties (neighbor, consultant, employee). LÄS MER

 4. 4. Framgångsfaktorer för implementeringsarbetet med extra anpassningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Viktoria Persson; Maria Lindberg; [2017]
  Nyckelord :Elevhälsa; extra anpassningar; framgångsfaktorer; förändringsagent; implementering; inkludering; specialpedagog;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med studien är att belysa hur ett framgångsrikt arbete med implementering av extra anpassningar kan se ut. Mer preciserat belysa vad rektorns och specialpedagogens roll i implementeringsarbetet med extra anpassningar är samt vilka framgångsfaktorerna är i ett lyckat implementeringsarbete. LÄS MER

 5. 5. CSR-rapportering - från legitimitet till marknadsinformation? : En jämförelse mellan redovisningslitteraturens och storföretagens motiv för hållbarhetsrapportering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Therese Källman; Emmelie Lindberg; [2017]
  Nyckelord :CSR; CSR-reporting; sustainability; accounting theory; legitimacy theory; market value; CSR; CSR-rapportering; hållbarhet; redovisningsteori; legitimitetsteorin; marknadsvärde;

  Sammanfattning : Syfte: Under de senaste åren har det skett ett fokusskifte i redovisningslitteraturen, från utgångspunkten att CSR-rapportering bedrivs för att vinna legitimitet och anseende, till att rapporteringen i huvudsak sker för att informera investerarna. Studiens syfte är att undersöka om motivet till CSR-rapportering på samma sätt som för litteraturen har förändrats i praktiken för företag mellan årtalen 2004-2014. LÄS MER