Sökning: "Linderborg"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet Linderborg.

 1. 1. Delaktig i det lilla : Barn i behov av

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Pedagogik språk och Ämnesdidaktik; Luleå tekniska universitet/Pedagogik språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Julia Linderborg; Gunnarsdotter Wennberg Alexandra; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om huruvida barn i behov av särskilt stöd är delaktiga i olika förskolor/förskoleklasser. Arbetet vilar på forskningsfrågorna: Hur beskriver pedagogerna innebörden av delaktighet? Vilka metoder beskriver pedagogerna att de använder sig av vid arbete med barn i behov av särskilt stöd? Arbetar pedagogerna utifrån ett kategoriskt eller relationellt perspektiv? Denna studie baseras på en kvalitativ studie i form av intervjuer. LÄS MER

 2. 2. Historiens subjekt

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Svante Boström; [2016]
  Nyckelord :historiskt subjekt; arbetarklassen; marxism; identitetspolitik; socialism; Marx; Engels; Laclau; Mouffe; Mulinari; Linderborg; Björk; Anderson; föreställd gemenskap; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen tar sitt avstamp i en debatt förd i olika svenska dags- och kvällstidningar mellan en rad olika profilerade vänsterdebattörer. En debatt vari två motstående positioner utarbetas och döps till ”den klassiskt marxistiska” respektive ”den identitetspolitiska”. LÄS MER

 3. 3. EU:s fria rörlighet : Ett hot mot svensk arbetsmarknad?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anna Linderborg; [2016]
  Nyckelord :Fri rörlighet. Uppehållsrätt. Gemensam arbetsmarknad.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Arbetets arkiv : en undersökning om arkivens roll inom arbetarrörelsens historieskrivning

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer; Lunds universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Olof Risberg; [2016]
  Nyckelord :Uses of History; Hegemony; Archive; Labour movement Historiebruk; hegemoni; arkiv; arbetarrörelse; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : This thesis is about how social movements write history. Sooner or later most social movements decide to write their own history, even though this is in no way included in their original ambition. LÄS MER

 5. 5. "Det ska fan vara politiskt korrekt" : Retoriseringen av ordet "identitetspolitik" i svensk debatt 2014-2015

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för retorik

  Författare :Paulina Stén; [2015]
  Nyckelord :retorik; identitetspolitik; linderborg; retorisering; pk;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker genom retoriseringsanalys förändringar kring begreppet ”identitetspolitik” i svensk debatt under år 2014 och 2015, med fokus på ”den stora identitetspolitiska debatten” under senhösten 2014. ... LÄS MER