Sökning: "Lindex"

Visar resultat 1 - 5 av 105 uppsatser innehållade ordet Lindex.

 1. 1. A Must or a Will? A study of the motives behind fashion retailers’ engagement in welfare projects in Bangladesh

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Iris Ekman; Karin Lindqvist; [2022-02-16]
  Nyckelord :Fashion industry; CSR; welfare projects; push factors; pull factors;

  Sammanfattning : Fashion retailers operate in an industry characterized by outsourced production in countries with poor living and working conditions. The low control that consequently follows, is a challenge for fashion retailers to handle. In the past decade, awareness of the prevailing circumstances in the production countries has increased. LÄS MER

 2. 2. Ålder är bara en siffra, eller? : En multimodal diskursanalys om representationen av äldre kvinnor i Lindex och Cellbes reklam

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Alva Johansson; Cajsa Thorsson; [2022]
  Nyckelord :Multimodal discourse analysis; social sustainability; inclusion; ageism; representation; stereotypes; advertising; Lindex; Cellbes; Multimodal diskursanalys; social hållbarhet; inkludering; ålderism; representation; stereotyper; reklam; Lindex; Cellbes;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur äldre kvinnor representeras i Lindex och Cellbes reklam. Äldre får sällan synas i reklam och därmed underrepresenteras en stor del av Sveriges befolkning. Lindex och Cellbes är två svenska modeföretag som strävar efter att vara både socialt hållbara och inkluderande. LÄS MER

 3. 3. Vem bär ansvar för modeindustrins klimatpåverkan? : En kritisk diskursanalys om semiotiska mönster i hållbarhetstexter

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Svenska

  Författare :Nora Lundberg; [2022]
  Nyckelord :Systemisk-funktionell grammatik; kritisk diskursanalys; hållbarhetsdiskurs; modeindustrin; hållbarhetskommunikation;

  Sammanfattning : I den här studien undersöks hur svenska företag inom modeindustrin kommunicerar ämnet hållbarhet i webbtexter som riktar sig till kunder och allmänhet. I studien undersöks fem texter från Lindex, Mini Rodini och Björn Borg. LÄS MER

 4. 4. Cirkulär ekonomi inom modebranschen En studie över hur svenska fast fashion-företag kan arbeta cirkulärt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lina Sundqvist; Ida Pettersson; [2021-06-30]
  Nyckelord :cirkulär ekonomi; fast fashion; hållbarhet; modebranschen; circular economy; fast fashion; sustainability; fashion industry;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bearbetning och utvinning av resurser har stor påverkan på den biologiska mångfalden. Modeindustrin är en bransch som är mycket resurskrävande och har en stor negativ påverkan på både människor och miljö. LÄS MER

 5. 5. GLOBAL REPORT INITIATIVE SUSTAINABILITY REPORTING COMPARABILITY : A STUDY OF 3 SWEDISH COMPANIES IN THE RETAIL SECTOR

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Eugene Lundgren; [2021]
  Nyckelord :Sustainable Development; Sustainability Reporting; Global Report Initiative; Inter-Firm Comparability; Indicator; Energy.;

  Sammanfattning : This study aims to analyze and explore the issue of inter-firm comparability of sustainability performance focusing on energy, through the qualitative content analysis of 3 GRI sustainability reports of the retail sector firms. The study examines 3 Swedish retail companies based on data from last year's GRI sustainability reports and focuses exclusively on the energy aspect. LÄS MER