Sökning: "Lindgren Pia"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Lindgren Pia.

 1. 1. Hur påverkas revisorers professionella skepsis av tidspress respektive granskning av redovisning till verkligt värde?

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik; Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik

  Författare :Elin Lindgren; Pia Saez Toro; [2016]
  Nyckelord :Auditor; auditors’ independence; audit quality; professional skepticism; time budget pressure; fair value accounting; competence; ethical approach; Revisor; oberoende; revisionskvalitet; professionell skepsis; tidspress; granskning av redovisning till verkligt värde; kompetens; etiskt förhållningssätt;

  Sammanfattning : Professionell skepsis är en förutsättning för en fungerande revision och för att upprätthålla kvaliteten på revisionen krävs det av revisorerna att vara professionellt skeptiska. Det finns flera faktorer som påverkar hur revisorer kan upprätthålla kvaliteten på revisionen. LÄS MER

 2. 2. Faktorer för att upprätthålla psykosocial hälsa : -en studie utifrån socialsekreterares egna upplevelser

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Amanda Gustafsson; Pia Lindgren; [2013]
  Nyckelord :psychosocial health; entirety; work; leisure time; social worker; Sense of coherence SOC ; psykosocial hälsa; helhet; arbete; fritid; socialarbetare; Känsla av sammanhang KASAM ;

  Sammanfattning : Research on psychosocial health in social work isn't developed enough. Instead, there's much more research on psychosocial unhealth. What about social workers, the unhealth is often related to the situation at work and the work environment. LÄS MER

 3. 3. Nyckelfaktorer i en utlandsetablering : En studie som beskriver SMFs internationaliseringsprocess

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Pia Andersson; Malin Lindgren; [2013]
  Nyckelord :Internationalisring; SMF; Uppsalamodellen; Nätverksmodellen; Modes of entry; Born Globals;

  Sammanfattning : Att bedriva internationell verksamhet är ett omtalat fenomen då vi idag handlar mer med andra delar av världen, lär oss fler nya språk och reser längre bort än förut. Internationalisering har blivit allt viktigare för tillväxten av företag och det ses som en ofrånkomlig överlevnadsstrategi som bidrar till värdefulla erfarenheter och användbart lärande. LÄS MER

 4. 4. Förändringsarbete inom förskolans verksamhet : En studie om hur pedagoger uppfattar förändringsarbete inom förskolans verksamhet

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för pedagogik; Växjö universitet/Institutionen för pedagogik

  Författare :Martina Emanuelsson; Pia Lindgren; [2007]
  Nyckelord :Förskola; förändringsarbete; individ; motivation;

  Sammanfattning : Vårt samhälle präglas idag av ständiga förändringar. Allt pekar på att dessa processer kommer att tillta i framtiden. Detta leder i sin tur till ökade krav på de enskilda individerna. Motivation, tilltro till sig själv och en vilja till förändring är några egenskaper som är bra att ha i detta sammanhang. LÄS MER