Sökning: "Lindh Björklund"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Lindh Björklund.

 1. 1. Kommunikation i matematik. En kvalitativ studie av kommunikationen i matematikundervisning i åk 8

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Anette Bryngelv; Anna Lindh Nestor; [2014-04-28]
  Nyckelord :kommunikation; matematik;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med denna studie var att belysa betydelsen av kommunikation för elevers möjligheter att utveckla förmågor och kunskaper i matematik, och då med fokus på elever i behov av särskilt stöd.Teori:Vi utgick från ett sociokulturellt perspektiv där språket är den bro som förbinder social interaktion och individers tänkande. LÄS MER

 2. 2. Patientens upplevelse av information i samband med en radiologisk undersökning eller behandling – en litteraturstudie

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Caroline Björklund; Maria Frimodig Lindh; [2007-07-17]
  Nyckelord :patient; radiologi; omvårdnad; information; tillfredställelse; oro; delaktighet;

  Sammanfattning : Information är en viktig del i arbetet med människor. Jean Watson beskriver i sin omvårdnadsteori hur information kan reducera stress, rädsla och ångest samt öka möjligheten att förutsäga vad som kommer att hända. LÄS MER