Sökning: "Lindsifarne"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Lindsifarne.

  1. 1. Från Lindisfarne till Uppsalablotet : En analys av stereotypisering i tv-serien Vikings

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

    Författare :Johan Borg; Emelie Klang; [2019]
    Nyckelord :Stereotyisering; Vikings; Lindsifarne; Uppsalablotet;

    Sammanfattning : Tv-serien Vikings har blivit väldigt populär sedan den först sändes i mars 2013. Vi undrar dock hur de olika folken (nordbor och engelsmän) i serien framställs i de religiösa kontakter och konflikter som uppstår under den första säsongen. LÄS MER