Sökning: "Line Ödman"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Line Ödman.

 1. 1. Kundretention i en svartmålad branch : En kvantitativ studie inom konsumentbeteende med fokus på kundretention för onlinebaserade spelbolag

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Emil Helmrich; Martin Ström; Tim Ödman; [2020]
  Nyckelord :Kundretention; kundrelationer; sociala bindningar; anpassningar och relationsbindningar;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Överlåtelser av aktier till anställda - En kritisk analys av anställdas direkta och indirekta aktieförvärv i ljuset av neutralitetsprincipen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jens Ödman; [2019]
  Nyckelord :Skatterätt; aktieöverlåtelser; neutralitetsprincipen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Transferring shares to employees is a common, and sometimes necessary, measure to expand or adjust the ownership in a company and in the long run, for the company to be able to continue to operate in a successful way. Possible advantages of transferring shares to employees are that they often possess good understanding about the company in which they operate. LÄS MER

 3. 3. Hotellens val av hållbara strategier i förhållande till gästens upplevelse

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Isabelle Radhammar; Ina Ödman; [2018]
  Nyckelord :hållbarhet; vattenbesparing; managementperspektiv; certifieringar; Social Sciences;

  Sammanfattning : Problemområde: Turism är en stadigt växande bransch och många reser för att koppla bort från vardagen. Samtidigt ökar medveten om hållbarhetsfrågor vilket genererat ett intresse för verksamheters ansvarstagande i frågan. LÄS MER