Sökning: "Line Jansson"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden Line Jansson.

 1. 1. Redistribution of leftover food from municipal canteens in Sweden to avoid food waste - Environmental, social and economic effects

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Lotta Sellmann Jansson; [2019]
  Nyckelord :Food waste; redistribution; sustainability; municipal canteens; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In 2015 the Swedish government signed the UN Agenda 2030 comprising of 17 Sustainable Development Goals and a total of 169 sub targets. Goal 12 target 3 reads as follows: “By 2030, halve per capita global food waste at the retail and consumer levels and reduce food losses along production and supply chains, including post-harvest losses. LÄS MER

 2. 2. Effektivisering vid byte av högtryckskik - Ett periodiskt förebyggande underhållsarbete

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Therece Jansson; [2018]
  Nyckelord :Preventive maintenance; World Class Maintenance; Continous improvement; Förebyggande Underhåll; Underhåll i världsklass; Ständiga förbättringar;

  Sammanfattning : In the continuous manufacturing process which is used on Billerud Korsnäs in Gävle, maintenance of machinery and equipment is a major process. Through its work with continuous improvements, the mill has identified that the change of high-pressure feeder on line 1 is more time-consuming than the replacement of the other two high pressure feeders on the mill. LÄS MER

 3. 3. Entrepreneurs vs. Intrapreneurs : A comparative study about motivation factors of entrepreneurs and intrapreneurs

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Pauline Birkemalm; Sandra Jansson; [2018]
  Nyckelord :Entrepreneur; Intrapreneur; Personal characteristics; Motivation; Intrinsic motivation; Extrinsic motivation; Work motivation;

  Sammanfattning : Entrepreneurs and the components that motivates them not to give up when facing obstacles have been the focus in many different studies. There have also been some studies which aims at connecting the concepts of intrapreneurs and motivation. LÄS MER

 4. 4. Utvärdering och förbättringsförslag av utbildningshjälpmedel för ökadkunskap om Lean produktion : För ingenjörs studenter och anställda påtillverkande företag

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :EMMA JANSSON; OTHILIA ÖSTERLING; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den grundläggande tanken bakom Lean är att höja alla värden inom en organisation och atteliminera all form av slöseri. Detta genom att ständigt söka efter och genomföra förbättringar. LÄS MER

 5. 5. Klövhälsa, klövverkning och underlag

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Anna Jansson; [2018]
  Nyckelord :klöv; hälta; klövsjukdom; verkning; mjölkkor; välfärd; golv; ekonomi;

  Sammanfattning : Klövskador och klövsjukdomar är ett omfattade och dyrt problem, som påverkar både djuret och lantbrukaren på olika sätt. I Sverige år 2016 var andelen kor med klövproblem 39,3 % och år 2017 var det 32,5 %. LÄS MER