Sökning: "Line Lundgren"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Line Lundgren.

 1. 1. Capital Structure Determinants in Large Real Estate Firms : A Panel Data Study of Post-Crisis Sweden (2009-2017)

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Mia Storlöpare; Lundgren Rudström Sara; [2019]
  Nyckelord :Capital Structure; Real Estate; Sweden; Pecking Order Theory; Trade-Off Theory;

  Sammanfattning : The real estate industry is one of the oldest sectors in the world, having existed almost as long as humans have roamed around the earth. Despite the social system in place, the ownership of land and buildings has always been a great source of prosperity to their owner. LÄS MER

 2. 2. Importance of daily data in long horizon inflation forecasting - a MIDAS approach

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Katrin Ekström; Sofia Lundgren; [2018-02-19]
  Nyckelord :MIDAS; inflation; forecasting;

  Sammanfattning : We examine the accuracy of forecast models for the monthly Euro area inflation, focusing on the MIDAS approach. We compare two mixed frequency models with four low frequency models, using fourteen mixed frequency variables sampled at daily or monthly frequency. LÄS MER

 3. 3. Is sharing caring? An analysis of the VAT treatment of certain sharing platforms

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sofie Lundgren; [2018]
  Nyckelord :mervärdesskatt; delningsekonomi; sharing economy; VAT; skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Delningsekonomins framfart har inneburit stora positiva effekter på marknaden, genom att bl.a. skapa nya arbetstillfällen och öka konkurrenskraften på marknaden. Det har samtidigt blivit tydligt att traditionell lagstiftning inte helt täcker denna nya affärsmodell och dess aktörer. LÄS MER

 4. 4. Surrogatarrangemang och barnets bästa

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Cornelia Lundgren; Annica Grundel; [2018]
  Nyckelord :Surrogatmoderskap; USA; barnets bästa; rättslig förälder; rättsliga föräldrar; moderskapspresumtion; moderskap; faderskap;

  Sammanfattning : I Sverige är det inte tillåtet att genomföra surrogatarrangemang inom den svenska sjukvården. De som inte själva kan genomgå en graviditet, t.ex. manliga samkönade par, ges idag inget alternativ inom assisterad befruktning för att lösa barnlöshet. LÄS MER

 5. 5. Girls' Future is Girls' Future? : Tracing the Girl Effect in Plan International Sweden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hannah Lundgren; [2018]
  Nyckelord :gender; development; instrumentalism; Girl Effect;

  Sammanfattning : This thesis sets out to answer if, and in that case how, the current development discourse, centring on instrumentalist arguments for gender equality and the “marketization” of aid, is reflected in Plan International Sweden’s campaign on the International Day of the Girl Child. The study draws upon critical feminist theories which stress that the instrumentalist approach, which scholars mean has become more common due to the marketization of aid, essentializes women and men in line with traditional ideas of femininity and masculinity. LÄS MER