Sökning: "Line Rosengren"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Line Rosengren.

 1. 1. CSR och Agenda 2030 : En flerfallsstudie om Agenda 2030s påverkan på hållbarhetsarbetet hos svenska energiföretag

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Amanda Callerud; Hanna Månsson Rosengren; [2018]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility; social responsibility; shareholders; Agenda 2030; Corporate Social Responsibility; samhällsansvar; intressenter; Agenda 2030;

  Sammanfattning : Problemformulering År 2015 beslutade FN om en ny universell hållbarhetsplan, vid namn Agenda 2030, som syftar till att förbättra de sociala, ekonomiska och miljömässiga förhållanden som råder i världen. Enligt EU-kommissionen ska CSR-arbete ledas på initiativ av företaget. LÄS MER

 2. 2. Condition Based Monitoring of Converting Line Equipment

  Master-uppsats, Lunds universitet/Maskinelement

  Författare :Josefin Brodelius; Madeleine Rosengren; [2010]
  Nyckelord :Bearings; Condition based monitoring. Vibration; FFT; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Condition Based Monitoring techniques have been developed to monitor the condition of critical components in machines. The most widely used technique to detect damage in machine components is vibration monitoring, but there are areas where other methods could be a better option. LÄS MER