Sökning: "Line Skog"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden Line Skog.

 1. 1. Från dåtid till nutid : En studie om förändringar kring hållbarhetsredovisning mellan åren 1998–2019

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Thom Werner; William Johansson; Johan Finn Rydberg; [2020]
  Nyckelord :Sustainability; Sustainability reports; Signalling theory; Stakeholder theory; Business emissions; Equality; Corruption; Donation; Business Research; GRI; CSR; CSR history; Voluntary disclosure and Legitimacy theory.;

  Sammanfattning : Titel From then till now - A study of changes in sustainability reports from 1998-2019. Level Bachelor thesis in Business Administration Authors William Johansson, Johan Finn Rydberg, Thom Werner Tutor Esbjörn Segelod Date 2020-06-09 Keywords Sustainability, Sustainability reports, Signalling theory, Stakeholder theory, Business emissions, Equality, Corruption, Donation, Business Research, GRI, CSR, CSR history, Voluntary disclosure and Legitimacy theory. LÄS MER

 2. 2. Investigation of Methods for Satellite Inspection : of Power Lines and Forest Volume

  Kandidat-uppsats, KTH/Geoinformatik; KTH/Geoinformatik

  Författare :Linnea Bergmark; William Wallstedt; [2020]
  Nyckelord :remote sensing; satellite inspection; infrastructure inspection; power lines; forest volume;

  Sammanfattning : Att underhålla infrastruktur med hög standard är viktigt för alla länder, och att misslyckas med detta innebär allvarliga logistiska och ekonomiska konsekvenser. Kraftledningsinspektion är en betydelsefull del i detta. LÄS MER

 3. 3. Effektivt materialutnyttjande vid tillverkning av golvstommar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Linn Andersson; [2020]
  Nyckelord :use of materials; wood; pine; floor; knots; adhesive; materialutnyttjande; trä; tall; golv; kvistar; lim;

  Sammanfattning : I ett samhälle med allt större fokus på miljön och användning av förnybara resurser så har efterfrågan på trä som material ökat. En ökad efterfrågan på material kan i sin tur leda till att det kan bli svårt att få tag i material och då gäller det att företagen kan utnyttja sina resurser på bästa sätt och på det viset även kunna minska sina kostnader. LÄS MER

 4. 4. Maskininlärning för diagnosticering av perifer neuropati

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Margareta Carlerös; Nina Malmqvist; Josefin Nilsson; Fredrik Skärberg; [2019-07-02]
  Nyckelord :Klassificering; AI; Statistiskinlärning; k-NN; Slumpmässig skog; Neurala nätverk; Medicinsk diagnostik; Dynamiskt Svettest;

  Sammanfattning : This report investigates the possibility of diagnosing peripheral neuropathy with the help ofnon-parametic classification methods. Peripheral neuropathy is a disease state characterizedby damage on the nerves furthest out in the nervous system, with symptoms first occuring inthe feet. The data used in this project comes from Dr. LÄS MER

 5. 5. Mot en ny framtid : en granskning av samarbeten och förbättringsmöjligheter mellan företag

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Författare :Ellika Hermansson; Therése Strömvall Nyberg; [2019]
  Nyckelord :arbetskraft; kommunikation; motivation; skogsvårdsentreprenörer; säsongsanställning; communication; labor; motivation; seasonal employment; silviculture entrepreneurs;

  Sammanfattning : Skogen och hur den sköts är av stort intresse för många människor och har varit det sedan timmerfronten kom till Sverige på 1800-talet. Med de utmaningar samhället står inför idag och med en vilja att omvandlas till ett fossilfritt samhälle och en biobaserad ekonomi har ett förnyat intresse för denna naturresurs väckts. LÄS MER