Sökning: "Line Stål"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden Line Stål.

 1. 1. The impact of snow loads on snow galleries : An initial evaluation of the snow galleries on the Iron Ore Line in Northern Sweden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Karin Björnlinger; [2022]
  Nyckelord :Snow load; snow gallery; steel; FEM; railway; cobweb effect; utilizations grade; Snölast; snögalleri; stål; FEM; järnväg; spindelnätseffekten; utnyttjandegrad;

  Sammanfattning : The snow galleries along the Iron ore railway line in northern Sweden have had major problems in recent years due to increasingly large snow loads. Despite great efforts reducing the loads by shoveling off the snow, several of the galleries have been damaged. LÄS MER

 2. 2. The Effect of Process Parameters on Columnar-To-Equiaxed-Transition (CET) During Electron Beam-Powder Bed Fusion of Ferritic Stainless Steel

  Master-uppsats, KTH/Materialvetenskap

  Författare :Doom Eleanor Ihensekhien; [2022]
  Nyckelord :Additive manufacturing; E-PBM; Inoculation; process parameters; TiN; CET;

  Sammanfattning : Electron Beam Powder Bed Fusion manufacturing of components is an additive manufacturing process that is complex and has widespread advantages for aerospace and many industrial processes. It reduces costs and has a larger powder particle size requirement. LÄS MER

 3. 3. Takstolslösningar i garagebyggnader med inredd vind. : Undvika pelare i garageutrymmen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för information och teknik

  Författare :Gustaf Berglund; Axel Johnsson; [2021]
  Nyckelord :Takstol; dimensionering; bärlina; pelare; balk; last; konstruktion; trä; stål; limträ; Kerto; PAMIR; garage; deformation; svikt.;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar på tänkbara takstolslösningar hos garage med inredd vind. Där textförfattarna på uppdrag av AB Karl Hedin vars kunders önskemål ibland varit svåra att uppnå. Detta för att stora spännvidder efterfrågas för att skapa en så stor yta på vinden som möjligt. LÄS MER

 4. 4. Hur kommunicerar ett av Sveriges större skogsföretag sitt CSR-arbete? : en fallstudie av Holmens CSR-arbete och kommunikation

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Anna Gustafsson; Mathilda Mickelsson; [2021]
  Nyckelord :corporate social responsibility; hållbart skogsbruk; triple bottom line; legitimitet; kommunikation;

  Sammanfattning : Skogen är en betydande naturresurs för Sverige och har en avgörande roll för att nå de globala målen i Agenda 2030. Det är tydligt att det existerar meningsskiljaktigheter mellan olika aktörer inom skogsindustrin och det finns en pågående diskussion om dagens skogsbruk kan anses vara hållbart eller inte. LÄS MER

 5. 5. Undersökning av kundvärden och prioriteringar i byggbranschen : Identifiering av faktorer som påverkar beslutsfattarna och marknadens uppfattning av en ny produktlinje inom kabelförläggning

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Daniel Niemi; Dennis Persson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I takt med ökande antal elektriska anordningar i vår närhet ökar mängden och storleken på kablage in till och inuti byggnader. För att förlägga, skydda, ventilera och i vissa fall tillåta besiktning av upphängt kablage används supportsystem i form av kabelstegar, trådstegar och kabelskenor. LÄS MER