Sökning: "Ling Johansson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Ling Johansson.

 1. 1. Barns delaktighet, det är väl typ kärnan i vårt arbete : En kvalitativ studie om hur professionen inom socialt arbete förhåller sig till barns delaktighet i utredningar

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Ling Christina; Louise Johansson Wieslander; [2020]
  Nyckelord :Social workers; Children s participation; Case work; Social services; Socialsekreterare; Barns delaktighet; Barnutredning; Socialtjänst;

  Sammanfattning : I den här studien undersöker vi hur socialsekreterare som arbetar med barnutredningar inom socialtjänsten förhåller sig till barns delaktighet under utredningsprocessen. De utredningar vi främst fokuserar på i uppsatsen lyder under lagrummet i 11 kap. 1 §, 1 st. i SoL (2001:453). LÄS MER

 2. 2. På  metallen  såg  man  bara  ett värmemoln : En studie om värmekameror i laborativ miljö på Vetenskapens Hus i Stockholm

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE); KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE)

  Författare :Freddy Grip; Sebastian Voghera; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur värmekameror kan användas i ett skolbesök på Vetenskapens Hus och om besökets laborativa moment ökar elevernas förståelse för begreppet värme samt hur ett skolbesök på Vetenskapens Hus kan integreras i den ordinarie undervisningen. Den tek- niska utvecklingen av värmekameror gör stora framsteg vil- ket sänkt priset och tillgängliggjort verktygen även utanför industri- och forskningssfären. LÄS MER

 3. 3. "Du läsa denna!" -en fallstudie av hur bilderboken används på två förskoleavdelningar

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Louise Karlsson; Christofer Johansson Ling; [2008]
  Nyckelord :Bilderbok; samspel; samtal; förskola; högläsning;

  Sammanfattning : SyfteSyftet med vår fallstudie är att ta reda på när och hur man på två förskoleavdelningar arbetarmed bilderböcker. Då ur ett sociokulturellt perspektiv där dialog och samspel är centralabegrepp. Vi är intresserade av att undersöka hur barnen samspelar med varandra respektivesamspelet mellan barn och pedagog. LÄS MER