Sökning: "Lingefjärd Jacob"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Lingefjärd Jacob.

 1. 1. Fallstudie: Hur sköter Modo Hockey sin PR? : En kvantitativ innehållsanalys och en kritisk diskursanalys över hur klubben arbetat med sin PR under perioden 1 april till den 14 september 2016.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Isac Lundmark; Lingefjärd Jacob; [2017]
  Nyckelord :Modo Hockey; PR; Sport-PR; Stakeholder theory; Excellence PR; Modo Hockey; PR; Sport-PR; Intressentteorin; Excellence PR;

  Sammanfattning : Public Relations-fältet (PR) har utvecklats enormt sen Grunig, Grunig och Dozier med flera lade fram paradigmet för fältet. Genom deras teorier kring Excellence PR har organisation efter organisation följt efter. LÄS MER

 2. 2. Kriskommunikation i praktiken : En fallstudie i hur Kommunal Östs medlemmar uppfattat Kommunals kriskommunikation

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Edvinsson David; Lingefjärd Jacob; Lundmark Isac; [2016]
  Nyckelord :Intressent; Issues Management; kriskommunikation; Kommunal; sociala medier;

  Sammanfattning : .... LÄS MER