Sökning: "Linguistics"

Visar resultat 1 - 5 av 487 uppsatser innehållade ordet Linguistics.

 1. 1. THE ANCIENT GREEK FUTURE PARTICIPLE AND POLYCARP’S EPISTLE TO THE PHILIPPIANS. A Statistical and Morphosyntactical Study

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Viktor Johansson; [2020-07-02]
  Nyckelord :grekiska; Atticism; corpus linguistics; future participle; Greek; Perseus under PhiloLogic; Polycarp; textual criticism; Thesaurus Linguae Graecae;

  Sammanfattning : This thesis examines the Greek future participle from a statistical and morphosyntacticalperspective in order to ascertain whether the occurrence of a future participle in Polycarp'sEpistle to the Philippians might serve as a basis for emendation or not. The frequencies of thefuture participle in a relatively large selection of texts from the 5th century BCE to thebeginning of the 4th century CE are established through the databases Perseus underPhiloLogic and Thesaurus Linguae Graecae. LÄS MER

 2. 2. OUT WITH THE NEW, IN WITH THE OLD. A study on Western loanwords in Japanese newspapers and the recommendations provided by the National Institute of Japanese Language and Linguistics

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Richard Novenius; [2020-06-16]
  Nyckelord :japanska; gairaigo; loanwords; language policy; newspaper;

  Sammanfattning : With the current influx of Western loanwords, also called gairaigo, into the Japanese language, many Japanese citizens fear that the spirit of the language is disappearing. Nevertheless, borrowing words from foreign languages has historically been and still is an important part in the development of the Japanese language. LÄS MER

 3. 3. Låneord i japansk motorpress – En lingvistisk studie av låneord inom japansk motorjournalistik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Daniel Andersson; [2020-06-16]
  Nyckelord :japanska; låneord; gairaigo; 外来語; automotive; lingvistik; motor; journalistik; tidskrifter; fordonstermer; biltidning; motorsport;

  Sammanfattning : Uppsatsens huvudsakliga syfte är att undersöka med vilken frekvens som låneord, gairaigo, förkommer i moderna japanska motortidskrifter, och jämföra detta med tidigare forskning samt också ta reda på i vilken utsträckning låneorden utgörs av tekniska fordonstermer. De låneord som kan klassas som rena fordonstermer och sådana som är starkt relaterade till kontexten lyfts även fram och exemplifieras. LÄS MER

 4. 4. Skådespelaren: Språk och emotioner

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Silan Maria Budak Rasch; [2020-05-07]
  Nyckelord :språk; emotioner; känslor; modersmål; flerspråkig; identitet; skådespelare; inlevelse; uttrycksförmåga; gestaltning; mångkultur; scenkonst; språkforskning; emotionsforskning; Jean-Marc Dewaele; Morten Vang Simonsen; Minni Katina Mertens; Waseem Qashlan;

  Sammanfattning : I mitt arbete har jag valt att undersöka hur skådespelare ser på kopplingen mellan språk ochemotioner samt jämfört några strategier som används för att öka sin uttrycksförmåga på ettovant eller främmande språk. Jag har intervjuat ett antal skådespelare som spelar på ett annatspråk än deras modersmål och professor of Applied Linguistics and Multilingualism atBirkbeck University Jean-Marc Dewaele. LÄS MER

 5. 5. Linguistic Differences in Real Conversations: Human to Human vs Human to Chatbot

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Eirini Silkej; [2020-03-02]
  Nyckelord :engelska; English learner; Natural language processing; Artificial Intelligence; AI; Linguistics and AI; Text messaging; Instant Messaging; IM; Chatbot; Mitsuku; Computermediated communication; CMC;

  Sammanfattning : This study investigates how students communicate in writing when they know thattheir conversational partner is a human being in comparison to how they communicate whenthey know their partner is a chatbot. The participants are upper secondary students of English. LÄS MER