Sökning: "Lingvistik engelska"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden Lingvistik engelska.

 1. 1. The Methodology of Reading : An analysis of current literary classroom material

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Chelsea Foreman; [2019]
  Nyckelord :Teaching Methodology; Reading Methodology; Tricia Hedge; Progress Gold C; Blueprint C Version 2.0; Viewpoints 2; Streams in Literature; Reading; Literature; Language; Undervisningsmetodik; Läsmetodik; Tricia Hedge; Progress Gold C; Blueprint C Version 2.0; Viewpoints 2; Streams in Literature; Läsning; Literatur; Språk;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to conduct an analysis of four different classroom materials for the English 6 course in order to see the extent to which the textbooks follow accepted teaching methodology for reading, and whether or not their methodology changed after the curriculum switch in 2011. The books being analysed are Progress Gold C, Streams in Literature, Blueprint C Version 2. LÄS MER

 2. 2. Pronoun translation between English and Icelandic

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för lingvistik och filologi

  Författare :Jakobsson Odd; [2018]
  Nyckelord :Pronoun; Machine Translation; Icelandic;

  Sammanfattning : A problem in machine translation is how to handle pronouns since languages use these differently, for example, in anaphoric reference. This essay examines what happens to the English third person pronouns he, she, and it when translated into Icelandic. LÄS MER

 3. 3. Mina ögon kan glittra, min mun kan le, men sorgen i mitt hjärta kan ingen se : - Metaforer för sorg i svenskan

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för lingvistik

  Författare :Tove Werner; [2018]
  Nyckelord :Metaphors; grief; Swedish; text analysis; corpus study; figurative language; Metaforer; sorg; svenska; textanalys; korpusstudie; figurativt språk;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker de metaforer som används i svenska för att benämna känslan sorg. Den metafordefinition som tillämpas är den konceptuella, myntad av Lakoff & Johnson (1980), där metaforer ses som språklig evidens för kognitiva mappningar och består av en så kallas måldomän och källdomän. LÄS MER

 4. 4. Attitydanalys av svenska produktomdömen – behövs språkspecifika verktyg?

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för lingvistik

  Författare :Oliver Glant; [2018]
  Nyckelord :Computational linguistics; machine translation; neural network; product review; sentiment analysis; Attitydanalys; datorlingvistik; maskinöversättning; neuronnät; produktomdömen;

  Sammanfattning : Sentiment analysis of Swedish data is often performed using English tools and machine. This thesis compares using a neural network trained on Swedish data with a corresponding one trained on English data. LÄS MER

 5. 5. Samband mellan fonetiska aspekter och bedömningar av känslor i barnriktat tal

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för lingvistik

  Författare :Denise Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Acoustic parameters; affects; gender differences; infant directed speech; semantic content; Akustiska parametrar; barnriktat tal; känslolägen; könsskillnader; semantiskt innehåll;

  Sammanfattning : Barnriktat tal (BRT) är ett speciellt sätt för vuxna att tala till barn som bland annat kännetecknas av att vissa känslolägen och intentioner ofta uttrycks starkare än i vuxenriktat tal (VRT). Denna studie undersökte subjektivt bedömda känslolägen och intentioner i BRT och hur de korrelerar med fonetiska aspekter. LÄS MER