Sökning: "Linjär regression"

Visar resultat 1 - 5 av 276 uppsatser innehållade orden Linjär regression.

 1. 1. Sysselsättningsgapet i Västra Götalandsregionen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Kevin Dee Boman; Krister Mars; [2019-02-15]
  Nyckelord :Sysselsättningsgapet; inrikesfödda; utrikesfödda; Västra Götalandsregionen; paneldata; humankapital; socialkapital; diskrimering; invandrartäthet;

  Sammanfattning : Sveriges höga välfärd baseras på att en stor andel av befolkningen förvärvsarbetar. För att bibehålla den höga välfärden även i framtiden behöver sysselsättningen ligga på samma nivå som idag. LÄS MER

 2. 2. PC Regression, Vector Autoregression, and Recurrent Neural Networks: How do they compare when predicting stock index returns for building efficient portfolios?

  Master-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori; KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :David Hallberg; Erik Renström; [2019]
  Nyckelord :PC Regression; Vektorautoregression; och Återkopplande Neurala Nätverk: En jämförelse mellan deras förmåga att prognostisera aktieindexavkastning för att konstruera effektiva portföljer; Huvudkomponentregression; vektorautoregression; LSTM; återkopplande neurala nätverk; portföljteori; portföljoptimering; maskininlärning; makroekonomi; finans; aktieavkastning; aktieindex;

  Sammanfattning : This thesis examines the statistical and economic performance of modeling and predicting equity index returns by application of various statistical models on a set of macroeconomic and financial variables. By combining linear principal component regression, vector autoregressive models, and LSTM neural networks, the authors find that while a majority of the models display high statistical significance, virtually none of them successfully outperform classic portfolio theory on efficient markets in terms of risk-adjusted returns. LÄS MER

 3. 3. Hur affekterar fysiskt aktivtetsmönster och sömn mående dagen efter? : En kvantitativ studie om hälsosamma hjärnfunktioner

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Emma Siggesson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Aim and issues The question in this study is: How does physical activity patterns and sleep affect mood on the next day? More exactly; examine how time in sedentary (SED), in light-intensity physical activity (LIPA) and in moderate-to-vigorous physical activity (MVPA) on the day before, total sleep time (TST) and number of awakening (WASO) during the night before, affect positive and negative feelings and emotional experiences from the Positive and Negative Affect Schedule (PANAS). Material and method A total of 13 subjects (7 women, 6 men, mean age 53 years) were included. LÄS MER

 4. 4. Modeling Customer Behavior of Non-Maturity Deposits

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Mikaela Jennerot; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The modeling of non-maturity deposits has become a highly relevant subject in the financial sector since these instruments constitute a significant portion of banks’ funding. A non-maturity deposit may look relatively simple, however, it has features that complicate the handling of these products. LÄS MER

 5. 5. Rening av NOx i rökgaser från biobränslepanna på AAK

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Medina Selmani; [2019]
  Nyckelord :chemical engineering; kemiteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Ångcentralen på AAK har 4 olika pannor och huvudpannan är en biobränslepannan. Denna panna benämns även som Panna 4 och eldas idag med hushållspellets av klass A1. Vid förbränning så bildas kväveoxider, NOX, som har en negativ effekt på miljön och människor. LÄS MER