Sökning: "Linköping"

Visar resultat 1 - 5 av 1048 uppsatser innehållade ordet Linköping.

 1. 1. Färgreglering av stadsmiljöer : Planerares möjlighet och skyldighet att reglera färgsättgningen för att skapa goda livsmiljöer

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Julia Vissberger; [2021]
  Nyckelord :fysisk; planering; färg; färgreglering; stadsbyggnad; plandokument; planerare;

  Sammanfattning : En av de mest väsentliga komponenterna vid gestaltning av stadsmiljöer är färgsättningen. Färgsättningen kan visa på samhörighet bland byggnaderna i ett bostadsområde men också särskilja en byggnad från mängden. Kanske är det lättare att förstå sig på färgsättningen genom en liknelse med en konstnär. LÄS MER

 2. 2. A World on Pause : En sociologisk studie om den sociala distanseringens påverkan på universitetsstudenter under covid-19 pandemin

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Pedagogik och sociologi; Linköpings universitet/Pedagogik och sociologi

  Författare :Daniel Tengdelius; Tahmina Bina; [2021]
  Nyckelord :Covid-19; University; Social life; Physical distance; Students; Social distans; Covid-19; Pandemi; Socialt liv; Psykisk hälsa; Studenter; Universitetsliv; Coronavirus; Fysisk distans; Socialt umgänge; Social distans;

  Sammanfattning : Covid-19 pandemic has brought many social disturbances and changes into our daily life.With the expansion of the pandemic all countries have established new restrictions andrules around the world. One which seems a bit more challenging is the social distancing(physical distancing). LÄS MER

 3. 3. Enriching the user experience of e-learning platforms using responsive design : a case study

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Programvara och system

  Författare :Björn Möller Ehrnlund; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The use of online applications has grown rapidly during the last years, where 91% of the Swedish population uses internet on a daily basis, both on computers and mobile devices. Naturally, this has come to affect multiple sectors, including the educational one. LÄS MER

 4. 4. Processautomation med robot : En studie av möjligheter till automation av en hårdlödningsprocess

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Industriell Produktion

  Författare :Carl-Philip Teodorsson; [2021]
  Nyckelord :Industrial robot; positioning; fixture; freeform modelling; brazing; production development; automation; programming; Industrirobot; positionering; fixtur; friformsmodellering; hårdlödning; produktionsutveckling; automation; programmering;

  Sammanfattning : This report is a Bachelor thesis and has been done within the area of mechanical engineering at Linköping university. The thesis has been performed as a project upon request from the company Bosch Thermoteknik AB in Tranås, Sweden. LÄS MER

 5. 5. Relationen mellan IT-kompetens och användarmotstånd mot videokonferensapplikationer : En studie gjord på lärare och studenter vid Linköpings universitet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Albin Jansson; Adam Eriksson; [2021]
  Nyckelord :användarmotstånd; videokonferensapplikationer; IT-kompetens;

  Sammanfattning : Relationen mellan IT-kompetens och användarmotstånd mot videokonferensapplikationer– En studie gjord på lärare och studenter vid Linköpings universitet. Syftet med denna studie är att undersöka hur elevernas och lärarnas IT-kompetens påverkar eventuellt användarmotstånd de utövar mot videokonferensapplikationer inom distansundervisning. LÄS MER