Sökning: "Linköpings stift"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Linköpings stift.

 1. 1. Corpus & Nisch : En ikonologisk studie av altarskåp i Strängnäs Stift

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Frida Leiding; [2019]
  Nyckelord :Corpus; altarskåp; Jesus; senmedeltid;

  Sammanfattning : Denna uppsats redogör för en ikonologisk bildanalys av fyra altarskåp i Strängnäs Stift. De utvalda altarskåpen för studien är Strängnäs domkyrkas altarskåp, Härad kyrkas högaltarskåp, Ytterselö kyrkas altarskåp och till sist Aspö kyrkas altarskåp. LÄS MER

 2. 2. Kyrka mitt i byn - en förebildskampanj för Svenska kyrkan

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Klara Grundström; Daniel Lönnbäck; [2018]
  Nyckelord :Svenska kyrkan; kampanj; förebildskampanj; grafisk design; design; marknadsföring; Linköpings stift; Aneby; Aneby pastorat;

  Sammanfattning : Rapporten riktas dels till kommunikatörer och personer med kommunikationsansvar inom Svenska kyrkan som vill ha en strategi att skapa kampanjmaterial utifrån. Vidare kan arbetslag, förtroendevalda och bärare av kyrkan ta del av rapporten då resultatet bland annat visar att hela organisationen utgör grund för det som kan kommuniceras och att alla tillsammans bär ansvaret för att förmedla den bild av Svenska kyrkan som önskas visas. LÄS MER

 3. 3. Det upplösta äktenskapet. : Skilsmässomönster i Linköpings stift 1850 - 1859.

  L1-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för humaniora

  Författare :Alexandra Hellstrand; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna uppsats har skilsmässomönstren i Linköpings stift under 1850-talet stått i fokus. Syftet har varit att utifrån tre övergripande frågeställningar om varför, var och vilka som skiljde sig, relatera fenomenet till det svenska samhällets då rådande äktenskapssyn, begynnande urbanisering och förindustriella karaktär. LÄS MER

 4. 4. I sin fars fotspår : *En studie av prästerskapets sociala och geografiska balgrund i Linköpings stift

  L2-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för humaniora

  Författare :Ralf Pettersson; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattningsvis kan jag utifrån mina resultat till stor del bekräfta den bild som tidigare forskare kommit fram till gällande den sociala och geografiska bakgrunden för prästerskapet. Till stor del var denna kyrklig till sin karaktär och den geografiska rörligheten var begränsad. LÄS MER

 5. 5. Konfirmandarbete för ungdomar med funktionsnedsättning : En studie om utformningen av detta arbete i Linköpings stift

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikationFilosofiska fakulteten

  Författare :Anna Nordin; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om konfirmandarbete för ungdomar med funktionsnedsättning och bygger på en praktisk studie som utfördes hösten 2012 i Linköpings stift. I tidigare forskning finns beskrivet personer med funktionsnedsättning i förhållande till kristen tro samt konfirmation, men funktionsnedsättning och konfirmation har inte tidigare beskrivits i förhållande till varandra. LÄS MER