Sökning: "Linköpingsmodellen"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Linköpingsmodellen.

 1. 1. Den rätta modellen? : Om två olika synsätt på förenklad biståndsbedömning inom hemtjänsten

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Institutet för gerontologi

  Författare :Jan Rehnberg; [2017]
  Nyckelord :social gerontology; community care; needs assessment; socialgerontologi; hemtjänst; biståndsbedömning; Linköpingsmodellen;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att undersöka hur en tillsynsmyndighet, en kommun och gruppen äldre personer framställs i ett förvaltningsmål, där traditionell biståndsbedömning av hemtjänst ställs mot en förenklad modell, Linköpingsmodellen, och hur denna process kan kopplas till de senaste decenniernas utveckling av samhällsstyrningen. Metoden som används har inspirerats av kritisk diskursanalys. LÄS MER

 2. 2. Linköpingsmodellen : ett förebyggande arbete mot narkotikaanvändning hos ungdomar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Oscar Rosén; [2017]
  Nyckelord :Processrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER