Sökning: "Linkedin."

Visar resultat 1 - 5 av 119 uppsatser innehållade ordet Linkedin..

 1. 1. Kommunikation inom revisionsbranschen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lukas Winoy; Joel Kvarnsjö; Johanna Hansson; [2022]
  Nyckelord :Sociala medier; varumärke; emotionell och rationell kommunikation; Grant Thornton; Deloitte; revisionsbranschen; big four; semistrukturerad intervju; innehållsanalys; Linkedin.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Kommunikation inom revisionsbranschen Problemformulering: Revisionsbranschen kan antas vara en osynlig bransch när det kommer till att stärka varumärket genom kommunikation i sociala medier. Syfte: Syftet med studien är att bidra med kunskap för forskningsområdet om hur företag i revisionsbranschen använder sig av kommunikation i sociala medier. LÄS MER

 2. 2. Att försvara sin existens på sociala medier : En kvalitativ studie om hur Voi Technology kommunicerar externt för att uppfattas som en legitim aktör

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Anna Blennå; Linnéa Jansson; [2022]
  Nyckelord :E-scooters; maintaining legitimacy; repairing legitimacy; principles of legitimation; strategic communication; Elsparkcyklar; underhålla legitimitet; reparera legitimitet; legitimitetsprinciper; strategisk kommunikation;

  Sammanfattning : In the past few years, the number of e-scooter rental services has rapidly increased in Sweden and across Europe. The increased usage of e-scooters has created problems, for example with accessibility on sidewalks and traffic safety. Consequently, the e-scooter industry has become a highly debated topic. LÄS MER

 3. 3. Skapa förståelse för hur du kan utveckla ett personligt varumärke på Linkedin : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Natalie Birnbach; [2022]
  Nyckelord :Sociala medier; Varumärken; Personligt varumärke; Linkedin; positionering; WOM; word-of-mouth;

  Sammanfattning : Är du osäker på hur du ska skapa eller utveckla ett starkt personligt varumärke på den växande plattformen Linkedin. Där det varje minut laddas upp långa och saftiga inlägg om diverse ämnen. Vissa med viktiga budskap, långa inlägg som liknar romaner eller inlägg där det går att läsa om vad någon gjort på sin semester. LÄS MER

 4. 4. Exploring CSR Communication on Social Media : An Investigation of Why Employees Interact with CSR Communication andHow Employee Engagement and Commitment is Expressed on LinkedIn

  Master-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Sheila Ghamkhar; Sonja Ibrahim; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Skillnader mellan kvinnor och mäns finansiella risktagande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linnéa Berggren; Emma Litzén; [2021-02-24]
  Nyckelord :Riskbenägenhet; riskbeteende; finansiellt risktagande; finansiella beslut hos privatpersoner; könsskillnader vid finansiellt risktagande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning visar att det finns en skillnad mellan kvinnor och mäns riskbenägenhet kopplat till deras investeringsbeslut. Undersökningar har även konstaterat att det finansiella intresset är större hos män än kvinnor vilket är en bidragande faktor till skillnaden. LÄS MER