Sökning: "Linnéa Andrén"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Linnéa Andrén.

 1. 1. Sjuksköterskors sårbarhet, vanmakt och arbetsglädje inom palliativ vård

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Linnéa Brissmyr Andrén; Karin Ivarsson; Linnea Sporre; [2019]
  Nyckelord :Emotions; feelings; nurses; palliative care; Känslor; palliativ vård; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Palliativ vård förekommer på olika arbetsplatser för sjuksköterskor. Av den anledningen var det angeläget att genom en allmän litteraturstudie av vetenskapligt granskade originalartiklar undersöka vilka känslor sjuksköterskor påverkas av inom palliativ vård. LÄS MER

 2. 2. Varför uppförs så få bostadsrätter med passivhusstandard i Sverige? : En fallstudie mellan ett passivhus- och en konventionell fastighet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Alexandra Espe; Johanna Karlsson; Linnéa Norén; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract Background: In 1997 the Kyoto Protocol was signed, it’s an international agreement which is aimed to reduce greenhouse gas emissions. Sweden's goal is to reduce energy using in buildings with 20 percent by 2020 and 50 percent by 2050. This is a comparison with levels from 1995 (Glad, 2006). LÄS MER