Sökning: "Linnéa Axelsson"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Linnéa Axelsson.

 1. 1. Fel i flera led - En undersökning av det inomobligatioriska skadeståndsansvaret för fel vid kommersiell handel med mängdvaror av standardkaraktär

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Linnéa Axelsson; [2021-04-12]
  Nyckelord :Kommersiell handel; Handelskedja; Köprätt; Köplagen; Avtalsfrihet; Kanalisering; Skadestånd;

  Sammanfattning : I praktiken är det vanligt att försäljning sker i flera led. Om en part bryter mot köpeavtalet kan det drabba flera personer eller företag i en handelskedja. LÄS MER

 2. 2. Hur hittar jag biten som saknas i mitt livspussel? : En kvalitativ studie om balansen mellan arbetsliv och privatliv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Marina Axelsson; Linnéa Dansdotter; [2020]
  Nyckelord :barnomsorg; kvinnor; deltid; krav; arbetsliv; privatliv; balans;

  Sammanfattning : Följande studies syfte är att undersöka vilka möjligheter och hinder som deltidsanställda kvinnor inom den kommunala barnomsorgen upplever att de har till att kunna öka sin sysselsättningsgrad till en heltidsanställning. Det är ett aktuellt ämne idag eftersom det redan idag råder brist på utbildad personal inom förskoleverksamheten. LÄS MER

 3. 3. "Jag vill inte att de ska minnas mig så", en kvalitativ studie om vägen ut ur kriminalitet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Bita Mehrabani; Linnea Axelsson; Anesa Mravac; [2020]
  Nyckelord :Desistance; Ex-kriminella; Kriminalitet; Livsstil; Vändpunkter ;

  Sammanfattning : Ett växande intresse för uppkomsten av kriminalitet i samhället har i vissa fall bidragit till en negligering av före-detta kriminellas återanpassning i samhället. Studien fokuserar på individer som kallar sig för ex-kriminella där studiens syfte är att undersöka vilka faktorer som är viktiga för ex-kriminella att ta sig ur en kriminell livsstil. LÄS MER

 4. 4. Hållbarhet i urbaniseringens tid : En jämförelse av Nackas och Huddinges stadsplanering

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Johanna Axelsson; Linnea Halvdansson; [2020]
  Nyckelord :Urbanization; Sustainability; Sustainable development; Sustainable urban planning; Good built environment; Comprehensive plan; Municipality; Sustainable urban planning development framework; Hållbar utveckling; Hållbar stadsplanering; Hållbar stadsutveckling; God bebyggd miljö; Översiktsplan; Kommun;

  Sammanfattning : Urbanization is a global trend that is constantly increasing. In Sweden, there are similar patterns where both population and urbanization are expected to increase significantly in the future, wherein cities contribute to several environmental problems, but can also account for many of the solutions. LÄS MER

 5. 5. Identitet och makt i samisk litteratur : En postkolonial feministisk litteraturanalys av Linnea Axelssons lyrikepos Ædnan

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Emmy Axelsson; [2019]
  Nyckelord :Ædnan; postkolonial teori; postkolonial feministisk teori; samer; mångkulturell undervisning; identitet; makt;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att genom en analys av fyra utdrag ur Linnea Axelssons lyrikepos Ædnan undersöka karaktärernas upplevelser som samiska kvinnor i det svenska majorietssamhället. Med utgångspunkt i den postkoloniala och den feministiska postkoloniala teorin diskuteras verkets användbarhet i svenskundervisningen på gymnasiet. LÄS MER