Sökning: "Linnéa Björnberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Linnéa Björnberg.

  1. 1. Det är ju ett lagarbete : - Enhetschefers upplevelse och agerande i arbetet med utmanade beteende på LSS-boenden

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

    Författare :Emil Berg; Linnéa Björnberg; [2020]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER