Sökning: "Linnéa Carlson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Linnéa Carlson.

 1. 1. Föräldrars upplevelser vid vård av cancersjuka barn - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Linnéa Carlson; Anni Westerlund; [2019-08-16]
  Nyckelord :barncancer; bemötande; föräldrar; hopp; lidande; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Årligen drabbas cirka 300 barn av cancer i Sverige. Insjuknandet leder ofta till en lång och påfrestande behandlingsperiod för den drabbade, innebärande frekvent kontakt med olika vårdinstanser. LÄS MER

 2. 2. Upplevda tal- och sångröstproblem : - en jämförelse mellan blivande musikalartister och amatörsångare

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Logopedi

  Författare :Linnéa Carlson; [2018]
  Nyckelord :Röstproblem; Talröst; Sångröst; Självskattning; Musikalartister;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund Musikal är dans, teater och sång integrerat. De röstkrav musikalartisten har får anses exceptionellt höga. Nästan oavsett rösthälsa förväntas musikalartisten prestera under långa föreställningar med krav på röstkvalitet där både tal- och sångrösten belastas. LÄS MER

 3. 3. Human-elephant conflicts : A qualitative case study of farmers’ attitudes toward elephants in Babati, Tanzania

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Linnea Olsson; [2014]
  Nyckelord :Human-wildlife conflict; African elephant; Tarangire National Park; Semi-structured interviews; Theory of Planned Behavior; Value-Belief-Norm theory; Human-wildlife conflict; Afrikansk elefant; Tarangire National Park; Semistrukturerade intervjuer; Theory of Planned Behavior; Value-Belief-Norm theory;

  Sammanfattning : It is widely recognized that human-wildlife conflicts can reduce farmers’ support for long-term species conservation. The subject of human-elephant conflicts is highly relevant in villages around Babati District in North Central Tanzania because of the closeness to Tarangire National Park. LÄS MER

 4. 4. Ett Handslag för flickbandyn : en granskning av Handslagets betydelse för flickor inom föreningsverksamheten i svensk bandy

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Linnea Carlson; Anna Klingborg; [2006]
  Nyckelord :Tränarlänkbandy;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med vår C-uppsats var att belysa Handslagets betydelse för de föreningarna som har beviljats medel för att satsa på flickors bandyspelande. De frågeställningar vi följde var: • Vad har föreningarna använt Handslagsmedlet till? • Har det enligt föreningarna skett någon förändring inom flickbandyn efter Handslagssatsningen? • Hur ser flickors villkor ut i de undersökta föreningarna? Metod Vi valde ett kvantitativt arbetssätt för att få fram information genom enkäter. LÄS MER