Sökning: "Linnéa Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 84 uppsatser innehållade orden Linnéa Eriksson.

 1. 1. Hur ser kvinnor inom Kommunals verksamheter på möjligheten att arbeta heltid? : En kvalitativ studie om deltidsarbetande undersköterskor och vilka faktorer de tar i beaktande i sitt val av sysselsättningsgrad.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Linnéa Salomonsson; Anna-Maja Eriksson; [2020]
  Nyckelord :sysselsättningsgrad; work- life balance; deltidsarbete; arbetsmiljö; jämställdhet; flexibilitet.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. ”Den som är försatt i skuld är icke fri” : Gäldenärens möjlighet till ekonomisk rehabilitering genom en nyanserad skuldsaneringslag

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Linnéa Eriksson Carnrot; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Deep Learning Models for Profiling of Kinase Inhibitors

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Linnea Eriksson; [2020]
  Nyckelord :deep learning; machine learning; AI; artificial intelligence; kinase inhibitor; profiling; classification;

  Sammanfattning : With the advent of fluorescence microscopy and image analysis, quantitative information from images can be extracted and changes in cell morphology can be studied. Microscopy-based morphological profiling assays with multiplexed fluorescent dyes, like Cell Painting, can be used for this purpose. LÄS MER

 4. 4. Hade hon blivit en mäktig influencer? En fallstudie av Arbetsförmedlingens kampanj Gör plats

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Linnea Sjöstedt; [2020]
  Nyckelord :The Swedish Public Employment Service; advertising campaign; qualitative content analysis; influencer; social responsibility; Arbetsförmedlingen; reklamkampanj; kvalitativ innehållsanalys; influencer; socialt ansvar;

  Sammanfattning : I september 2019 valde Arbetsförmedlingen att samarbeta med framgångsrika personer i reklamkampanjen Gör plats. Kampanjen bestod av fem bilder där frågan ställdes om de framgångsrika personerna hade nått lika stor framgång om de haft en funktionsnedsättning. LÄS MER

 5. 5. Pathogen inactivation and quantitative microbial risk assessment for Peepoo sanitation system, Kibera

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Linnea Eriksson; Lisa Sundberg; [2020]
  Nyckelord :Quantitative microbial risk assessment; ammonia sanitisation; faeces; risk assessment; inactivation model; pathogen; Ascaris; E. coli; Campylobacter; Enterococcus; sanitation system; sanitisation technology;

  Sammanfattning : Unsafe sanitation systems poses a risk for pathogen transmission, wherefore it is important to both inactivate pathogens present in human excreta and conduct safe sanitation systems from use to end-use. The Peepoo toilet, using ammonia sanitisation, have been suggested as a low-cost sanitation solution and is implemented in schools in Kibera, an urban slum in Kenya. LÄS MER