Sökning: "Linnéa Forsén"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Linnéa Forsén.

 1. 1. Icke-farmakologiska smärtlindringsmetoder vid nålstick hos barn i åldrarna 4-12

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Linnéa Forsén; Sandra Knuts; [2019]
  Nyckelord :Smärtlindring; Barn; Nålstick; Sjuksköterska; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund Nålstick anses av många barn vara det mest obehagliga och skrämmande med sjukhusvistelsen. Nålstick skapar en akut smärta, som barn har svårt att hantera på grund av att deras förmåga att hämma smärtupplevelser inte är fullt utvecklad. Det har visats att icke-farmakologiska smärtlindringsmetoder har god effekt på barn. LÄS MER

 2. 2. Företagsexpansion på världsmarknaden : En kvalitativ studie om hur Born Globals anskaffar kunskap inför internationaliseringsprocessen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Linnéa Forsén; Jesper Garpenhag; [2018]
  Nyckelord :Born Globals-företag; Internationaliseringsprocess; Kunskapsanskaffning; Kunskapskällor; Internationaliseringstempo;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att skapa en djupare insikt om Born Globals-företags kunskapsanskaffning inför en snabb internationalisering. Studien avser även att undersöka hur internationaliseringen skiljer sig från tidigare modeller. LÄS MER