Sökning: "Linnéa Frejd"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Linnéa Frejd.

 1. 1. Without a social media strategy, you're posting in the blind : En studie om sociala medier som marknadsföringskanal

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Emma Frejd; Linnéa Sterner; Ida Strauss; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Purpose & Research questions: The purpose of this study is to examine how the use of social media as a marketing channel has influenced the company's way of working. With this purpose in mind, our research questions were formulated as follows: 1. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser av mötet med vården hos personer med missbruksproblematik

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Madeléne Frejd; Linnea Strand; [2010]
  Nyckelord :Addiction; Care; Dependence; Nursing; Patient experience; Beroende; Missbruk; Omvårdnad; Patientupplevelse; Vård;

  Sammanfattning : Alkoholkonsumtion och narkotikaanvändning ökar i världen idag och leder till konsekvenser för den somatiska sjukvården då patienter med missbruksproblematik blir mer vanligt förekommande. Personer med missbruksproblematik upplever sig ofta som tillhörande en stigmatiserad grupp och mötet med vården som något negativt. LÄS MER