Sökning: "Linnéa Granath"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Linnéa Granath.

 1. 1. Lekens betydelse för barns lärande : En kvalitativ studie om förskollärares uppfattning om barns lek i förskolan sett utifrån ett lärandeperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Linnéa Granath; [2021]
  Nyckelord :Preschool; preschool teacher; play; learning; teaching; sociocultural perspective.; Förskola; förskollärare; lek; lärande; undervisning; sociokulturellt perspektiv.;

  Sammanfattning : Denna studie har till syfte att undersöka förskollärarnas uppfattning och användande av lek i relation till lärande i förskolans verksamhet. Studien ska belysa och handla om att studera lekens betydelse för barns lärande, utifrån några förskollärares perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Flaggskeppsbutiker : en studie om användningen av konceptet på massmarknaden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Agnes Hultén; Linnea Granath; [2017]
  Nyckelord :Flagship stores; Marketing; Marketing mix; Kapferer’s Brand Identity Prism; Brand identity; Brand personality; Flaggskeppsbutiker; Marknadsföring; Marknadsföringsmix; Kapferers Identitetsprisma; Varumärkesidentitet; Varumärkespersonlighet;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to investigate how brands in the mass market use flagship stores - both from a marketing perspective and a brand perspective. We wanted to study if the brand identity affects whether a brand chooses to establish flagship stores or not. LÄS MER