Sökning: "Linnéa Gunnarsson"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Linnéa Gunnarsson.

 1. 1. Över glastaket finns en betongvägg

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Linnéa Björk; Carolina Gunnarsson; Simone Oskarsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. The most powerful female politicians are still subordinated - A qualitative study on gender inequality in top positions in Swedish national politics

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Linnea Haraldsson; Ebba Gunnarsson; [2021]
  Nyckelord :Gender inequality; Politics; Top positions; Norm; Subordinated;

  Sammanfattning : Sweden is one of the most gender-equal countries in the world and the representation in the parliament is quantitively equal. However, Sweden has never had a female prime minister and qualitative inequalities in politics persist. This caught our interest. LÄS MER

 3. 3. Konsumenters syn på återanvändningsbara textila menskydd

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Viktoria Reinhold; Ida-Linnéa Gunnarsson; [2021]
  Nyckelord :Menstrual products; consumer behaviour; reusable textile menstrual products; circular value chain; collecting systems; producer responsibility; Mensskydd; konsumentbeteende; återanvändningsbara textila mensskydd; cirkulär värdekedja; insamlingssystem; producentansvar;

  Sammanfattning : I dagsläget finns det inga infrastrukturer för separat insamling av textilavfall i Sverige, textilier slutar således upp i det kommunala avfallet. Ett producentansvar kommer träda i kraft den 1 januari 2022 vars syfte är att textilier ska samlas in separat för återanvändning eller återvinning. LÄS MER

 4. 4. Subventure - Ett samarbetsspel med en gemensam spelplan sträckt över fyra intilliggande surfplattor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :LINNEA ELMAN; JOHN GIDSKEHAUG; ALICE GUNNARSSON; ERIK LUNDIN; MAGNUS WAMBY; [2020-10-29]
  Nyckelord :iPad; Four-in-One; interaktionsdesign; spelutveckling; samarbete; samarbetsspel; mobilbubbla;

  Sammanfattning : I takt med den ökande digitaliseringen i Sverige ökar antalet digitala läromedel i skolmiljön. Detta leder till att barn växer upp med nya tekniska hjälpmedel i skolan och på fritiden. Tekniska hjälpmedel har således blivit den nya generationens leksaker. LÄS MER

 5. 5. VÄRDEINVESTERING PÅ EN HÅLLBAR MARKNAD : En analys av värde- & tillväxtaktier från stora hållbara företag i Europa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Linnéa Gunnarsson; Linnea Berglund; [2019]
  Nyckelord :Effektiva Marknadshypotesen; EMH; ESG; Hållbarhet; Riskjusterad avkastning; Tillväxtaktier; Värdeaktier; Värdeinvestering;

  Sammanfattning : Lönsamheten hos olika typer av aktier har länge intresserat både investerare och företag. Detta intresse sträcker sig även till många akademiker och forskare, där en del kunnat påvisa att så kallade värdeaktier kan generera en högre avkastning jämfört med marknaden och tillväxtaktier. LÄS MER