Sökning: "Linnéa Hane"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Linnéa Hane.

 1. 1. Dimensionering av Jumkils nya skolas energisystem : implementering av bergvärmepump, solcellsanläggning och batterilager

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Frida Andersson; Johanna Carlsson; Linnéa Hane; Jesper Larsson; Josephine Lindén Magnusson; Hanna Olofsson; Richard Robertsson; Pontus Roos; Jessica Wänlund; [2018]
  Nyckelord :energikartläggning; miljöcertifiering; flödesbatteri; varvtalsstyrd värmepump; PVsyst; solcellsanläggning;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to develop a modern and energy efficient system solution for a school in Jumkil, combining solar power, battery storage and geothermal heat pump system. By using models, simulations and available literature the study examines the dimensions of the included components for optimal coverage of the schools energy demand. LÄS MER

 2. 2. Mumindalens fina flickor och milda mödrar : – en retorikvetenskaplig analys av femininitetskonstruktionen i Tove Janssons muminböcker

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Linnéa Hane; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Bättre att dö med ett lejonhjärta än att leva med ett hjärta av sten : En retorisk analys av dödsmetaforiken i Astrid Lindgrens Mio, min Mio och Bröderna Lejonhjärta     

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Linnéa Hane; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER