Sökning: "Linnéa Holmgren"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Linnéa Holmgren.

 1. 1. Total Productive Maintenance inverkan på reservationsprocessens effektivitet : En fallstudie inom massa och pappersindustrin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Linnéa Holmgren; Nina Viebke; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Patientens upplevelser av informationen om Diabetes typ 2

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap

  Författare :Linnéa Holmgren; Eliasson Eliasson; [2018]
  Nyckelord :Diabetes typ 2; upplevelse; information;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 2 debuterar vanligen i vuxen ålder och många personer är omedvetna om att de haft sjukdomen under en längre tid när diagnostiseringen inträffar. Personen kan vid diagnostiseringstillfället uppleva en kris. LÄS MER

 3. 3. Att beskriva anhörigas behov av information när en närstående diagnostiserats med hjärtsvikt : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Josefin Albertsson; Linnéa Hoffer Holmgren; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtsvikt är idag en vanlig folksjukdom i hela världen. Inom sjukvården ligger fokus ofta på den som diagnostiserats med sjukdomen. När någon fått diagnosen hjärtsvikt påverkas även de anhöriga. Information efterfrågades av anhöriga för att de skulle kunna stödja och hjälpa sin närstående. LÄS MER

 4. 4. Upplevelsebaserat lärande ur lärarnas perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Maria Holgersson; Linnéa Holmgren; [2017]
  Nyckelord :andraspråkselever; begreppsutveckling; förkunskaper; ordförråd; pragmatismen; sociokulturellt perspektiv; språkutveckling; stöttning; upplevelser;

  Sammanfattning : Denna undersökning syftade till att undersöka en specifik modell som benämns Upplevelsebaserat lärande. Undersökningen skedde ur ett lärarperspektiv. Materialet samlades in via fyra intervjuer med fem lärare på skolan som utarbetat modellen. Materialet kom att analyseras utifrån den sociokulturella teorin och pragmatismen. LÄS MER

 5. 5. HEMLIG AVLYSSNING AV ELEKTRONISK KOMMUNIKATION : - Ett rättssäkert tvångsmedel i brottsbekämpningen?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Desiré Degeryd; Linnea Holmgren; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER