Sökning: "Linnéa Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 204 uppsatser innehållade orden Linnéa Johansson.

 1. 1. ”Att blanda saft antar jag är kemi också” : Förskollärares uppfattningar om alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) i förskolans kemiundervisning med barn 1–3 år.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Linda Olsson; Linnéa Johansson; [2024]
  Nyckelord :Augmentative and alternative communication AAC ; Early childhood education; Pre-school Teachers’ Opinions; Chemistry education; Communication; Alternativ och kompletterande kommunikation AKK ; Förskolepedagogik; Förskollärares uppfattningar; Kemiundervisning; Kommunikation;

  Sammanfattning : Många barn behöver alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) för att tillgodogöra sig undervisningen i förskolan. AKK kan därmed bidra till undervisningen av kemi, speciellt undervisning för de allra yngsta barnen. LÄS MER

 2. 2. Problemlösning i en digital miljö : En intervjustudie med gymnasielärare i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Linnea Johansson; [2024]
  Nyckelord :Problemlösning; digital miljö; gymnasielärare; intervjustudie;

  Sammanfattning : Detta arbete undersöker hur gymnasielärare i matematik resonerar kring integrering av digitala miljöer inom området problemlösning. Studien undersöker också vilka utmaningar gymnasielärare i matematik upplever med implementeringen av digitala miljöer inom problemlösningsområdet. LÄS MER

 3. 3. “Därför ska du klicka här” En kvantitativ analys av pushnotisers innehåll

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Linnea Andersson; Emma Johansson; [2023-03-10]
  Nyckelord :Push notifications; news application; digitalization; news selection; commercialization; news media; public service; commercial media;

  Sammanfattning : Abstract Title: This is why you should click here Authors: Linnea Andersson and Emma Johansson Level: Bachelor thesis in Journalism Term: HT 2022 Supervisor: Emil Östlund The aim of this thesis is to investigate what characterizes the content of push notifications. More specifically, the study examines what defines push notifications, the tone of the notifications, and how the content differs between public service and commercial media. LÄS MER

 4. 4. Ett främjande eller hindrande rum - En systematisk litteraturöversikt om födslorummets inverkan på barnmorskans stödjande roll

  Magister-uppsats,

  Författare :Fanny Ljung; Linnéa Johansson; [2023-02-13]
  Nyckelord :Födslorum; barnmorskans stöd; systematisk litteraturöversikt; kvalitativa studier;

  Sammanfattning : Bakgrund: I barnmorskans ansvarsområde ingår det att stödja den normala processen under en födsel samt främja en positiv förlossningsupplevelse. En viktig faktor som bidrar till en positiv förlossningsupplevelse är tillgång till kontinuerligt stöd från en barnmorska. LÄS MER

 5. 5. Främjande av Health Literacy i kommuner : En kvalitativ studie om hälsoutvecklares erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Ted Kindblom; Lisa Widell; Linnéa Johansson; [2023]
  Nyckelord :Health literacy; hälsofrämjande; hälsoutvecklare; pedagogik; strategier; verktyg;

  Sammanfattning : Health literacy handlar om att som individ ha kunskap, motivation och kompetens att få tillgång till, förstå, bedöma och tillämpa hälsoinformation och fatta hälsosamma och hållbara beslut. Hälsofrämjande arbete är en förutsättning för att stärka health literacy. LÄS MER