Sökning: "Linnéa Kroon"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Linnéa Kroon.

 1. 1. Migrerande kunskap - lärandets förutsättningar med offentliga mått

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Camilla Siu; Linnea Kroon; Sofie Bredinger; [2008]
  Nyckelord :Lärande; prestationsmätningar; offentlig verksamhet; ständig förbättring; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet är att undersöka huruvida prestationsmätningar har inverkan på lärande, samt hur prestationsmätningar nyttjas för att uppnå lärande i en offentlig verksamhet. Examensarbetet är en djupgående fallstudie av en asylprövningsenhet på Migrationsverket i Malmö... LÄS MER

 2. 2. Kopplingar mellan interna prestationsmätningar och ständig förbättring

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Hansson; Linnea Kroon; David Palm; [2006]
  Nyckelord :Intern prestationsmätning; Business Performance Measurement; ständig förbättring; Kaizen; Business Process Reengineering; Total Quality Management; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Kopplingar mellan interna prestationsmätningar och ständig förbättring undersöks genom fallstudie av IKEA Food Service. Uppsatsen genererar fem hypoteser kring ämnet... LÄS MER