Sökning: "Linnéa Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade orden Linnéa Larsson.

 1. 1. Stå stadigt, tala tydligt och titta på publiken : - En kvalitativ textanalys av kunskapskraven i “muntlig redogörelse” i läromedel för årskurs 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Rebecka Brandt; Linnea Larsson; [2020]
  Nyckelord :Retorik; Didaktik; Muntlig Redogörelse; Textanalys; Läromedel;

  Sammanfattning : Den orosfyllda inställningen till att ställa sig och redovisa inför klassen är något som många elever delar. Vi ville med denna uppsats undersöka hur dagens elever får öva på de muntliga färdigheter som de senare ska examineras i. LÄS MER

 2. 2. Det konstruerade "viet"- en kvalitativ intervjustudie om handledare på fontänhus och deras resonemang kring jämlikhet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Ida Andersson; Linnéa Larsson; [2020]
  Nyckelord :Fountain house; equality; boundaries; Arendt; Goffman; construction of us; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study is to explore how employees at fountain houses in south of Sweden describes differences and similarities between them and members. The study is based on six qualitative interviews with employees, who has the title supervisors, from three different fountain houses. LÄS MER

 3. 3. Riparian buffer management through time in the Krycklan catchment : has the composition in riparian zones been affected by previous management since 1963?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Linnéa Larsson; Julia Nygårdh; [2020]
  Nyckelord :Riparian zone; stream protection; water protection; aquatic ecosystEMS; forest management; silviculture; riparian buffer;

  Sammanfattning : Ecosystem services and many conflicting interests make management of small streams in the forest an important topic. Streams need to be protected in a way that maintains water quality, quantity and riparian characteristics. LÄS MER

 4. 4. Hur konsumenten inkluderas i en cirkulär ekonomi : en fallstudie om klädåterförsäljares initiativ på en handelsplats i Uppsala

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Madeleine Gillheimer; Linnéa Larsson; Nathalie Thomsson; [2019]
  Nyckelord :avfallshierarkin; cirkulär ekonomi; hållbar klädkonsumtion; konsument inkluderande; slit och släng;

  Sammanfattning : Det råder idag en “slit och släng” kultur i samhället vilket kännetecknas av att konsumenter köper nya varor och slänger dem när de inte längre fyller sin funktion. Klädindustrin är en av de branscher där “slit och släng” kulturen är som mest påtaglig. LÄS MER

 5. 5. Immediate breast reconstruction after mastectomy at Örebro University Hospital

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Linneá Larsson; [2019]
  Nyckelord :Breast cancer; Immediate breast reconstruction; Mastectomy; Contraindications; Radiotherapy;

  Sammanfattning : Abstract Introduction Immediate breast reconstruction (IBR) can be offered to breast cancer patients after mastectomy. A satisfactory breast symmetry has positive effects on psychosocial morbidity, quality of life and body image. The frequency of IBR were in 2017 in Region Örebro County 4%, lower than the national target on 20%. LÄS MER