Sökning: "Linnéa Lindström"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden Linnéa Lindström.

 1. 1. Den sovande jättens uppvaknande? : En kvalitativ studie om politiseringsgraden i riksdagens EU-nämnd i frågan om EU:s återhämtningsfond

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Linnéa Lindström; [2021]
  Nyckelord :EU-nämnden; avpolitisering; europeisering; EU:s återhämtningsfond; EU;

  Sammanfattning : Some researchers argue that EU affairs are being depoliticized on a national level, while others claim the opposite. If EU affairs are characterized by depoliticization, it is a democratic problem, since voters do not have the possibility to choose between different political options. LÄS MER

 2. 2. Framgångsfaktorer för regionala gränsöverskridande samarbeten : En fallstudie om Kvarkenrådets samarbete

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Linnea Andersson; [2020]
  Nyckelord :Cross-border cooperation; regional cooperation; factors; regionalization; conditions; drivers; EU Cohesion policy; Gränsöverskridande samarbete; Kvarkenrådet; Framgångsfaktorer; gränsöverskridande regionalisering; EU sammanhållningspolitik.;

  Sammanfattning : Within the EU the cohesion policy and encouragement for cross-border cooperation has becomemore important over the years. And in the academia, there has been a lot of research about thesekinds of cooperation. However, there have been few studies of cross-border cooperation regarding underpinning factors for successful cross-border cooperation. LÄS MER

 3. 3. Hur intern kommunikation skapar en lyckad organisationsförändring

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Linnea Lindström; Josefin Fagerlund; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I och med ständigt föränderliga omvärldsförhållanden till följd av globalisering och teknologisk utveckling, måste organisationer allt oftare anpassa verksamheten efter skiftningar i omgivningen. En typ av verksamheter som är exponerad för hård konkurrens och en ständig föränderlig marknad är dagligvaruhandeln. LÄS MER

 4. 4. Häktning eller betryggande övervakning? En principiell fråga beträffande unga lagöverträdare som spänner över flera rättsområden.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Linnéa Lindström; [2020]
  Nyckelord :Straffprocessrätt; socialrätt; betryggande övervakning; synnerliga skäl; unga lagöverträdare.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Faktorer i vårdmiljöm som kan påverka patienters sömn vid vård på sjukhus : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Svante Amrath; Linnea Lindström; [2020]
  Nyckelord :Sömn; Faktorer; Patienter; Vårdmiljö; Sjukhus;

  Sammanfattning : Bakgrund Sömn är elementärt för alla människor och en viktig del i tillfrisknandet hos patienter. Brist på sömn har bevisade negativa effekter på hälsan, på kort och lång sikt. Det innebär många gånger stora svårigheter för patienter att sova på sjukhus. LÄS MER