Sökning: "Linnéa Lundin"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden Linnéa Lundin.

 1. 1. Kvinnors upplevelse av att leva med endometrios : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Marika Hamrén; Linnéa Lundin; [2022]
  Nyckelord :Bemötande; endometrios; relationer; smärta.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Var tionde kvinna i fertil ålder har sjukdomen endometrios. Även fast det är många kvinnor som har endometrios finns det fortfarande otillräcklig kunskap i vården om denna sjukdom. Vilket leder till att kvinnorna får vänta 7 – 8 år på att få diagnosen. LÄS MER

 2. 2. Förändringen av revisionsarvodet och revisionsprocessen i en orolig samhällskontext : En kvantitativ studie om riskfyllda företag under covid-19

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Linnea Berg; Lina Lundin; [2022]
  Nyckelord :Revisionsarvode; going concern; kris; covid-19; revisionsrisk; informationsasymmetri; komfort; Audit fee; going concern; crisis; Covid-19; pandemic; audit risk; asymmetric information; comfort;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det råder inga tvivel om att revisorn har en explicit funktion till att stärka redovisningens trovärdighet. I det sociologiska perspektivet kan vi även förstå revisorns funktion som en producent av komfort medan vi i det ekonomiskt rationella perspektivet ser revision som ett medel för att minska informationsasymmetri. LÄS MER

 3. 3. Kommunikation och budskap inom hudvårdsindustrins marknadsföring : En studie om hudvårdsindustrins påverkan på kvinnliga millennials

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Vendela Viklund; Linnéa Lundin; [2022]
  Nyckelord :Skin Care; Skin Care Advertising; Marketing Industry;

  Sammanfattning : This work has been carried out by two students at Södertörn University who are studying business administration with a focus on design and marketing. Marketing is largely about communication, where this essay will deal with the communication of advertising to its consumers. LÄS MER

 4. 4. GREEN SKEPTICISM : How green intentions can lead to brown choices

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Linnéa Lundin; [2021]
  Nyckelord :CSR; green advertising; green washing; scepticism; consumer behaviour;

  Sammanfattning : Although much is known about the conscious consumer, very little is known about green advertising. Given the growing attention placed on environmental issues and the heavy reliance of the consuming public on mass media, the dire lack of credibility in green advertising is in a shocking state. LÄS MER

 5. 5. Stroke - ur vårdpersonalens perspektiv : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Sanna Lundin; Linnéa Hedin; [2021]
  Nyckelord :Experiences; Nursing care; Nursing staff; Stroke; Erfarenheter; Omvårdnad; Stroke; Vårdpersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stroke ses som en av världens vanligaste folksjukdomar med ofta många och långa komplikationer i efterförloppet. Oavsett vart i vårdkedjan vårdpersonal är verksam i, är det stor sannolikhet att möta på patienter som någon gång kan ha drabbats av stroke. LÄS MER