Sökning: "Linnéa Lundmark"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Linnéa Lundmark.

 1. 1. Förbannade luderfasoner : Mor Sofi och badandet i Moa Martinsons Kvinnor och äppelträd

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Linnéa Lundmark; [2018]
  Nyckelord :Kvinnor och äppelträd; Moa Martinson; badmotiv; blick; rum; kvinnobild; primitivism; feminism;

  Sammanfattning : This essay examines the first chapter in Moa Martinson’s Kvinnor och äppelträd, “Mor badar”. Drawing on the theories of Ahmed and Butler, this analysis considers how the Body, the Gaze, and Space interact to form a new presentation of bathing women, in direct opposition to the one more commonly portrayed by male Swedish primitivists during the same time. LÄS MER

 2. 2. Att leva med amyotrofisk lateralskleros. En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Linnea Nyberg; Matilda Lundmark; [2018]
  Nyckelord :Amyotrofisk lateralskleros motorneuronsjukdomar ALS MNS ; erfarenheter upplevelser; livskvalitet; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Amyotrofisk lateralskleros är en progressiv, degenerativ neuromuskulär sjukdom utan etablerad kurativ behandling. Vårdinsatser inriktas på symtomlindring och stöd, med målet att uppnå livskvalitet. Syfte: Att beskriva personer med amyotrofisk lateralskleros erfarenheter med fokus på livskvalitet. LÄS MER

 3. 3. Hästen lär mig att jag duger som jag är : En kvalitativ studie om deltagares syn på hästens roll och betydelse i hästunderstödd terapi

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Petra Lundmark; Linnéa Sundgren; [2014]
  Nyckelord :Equine-assisted therapy; Hästunderstödd terapi; Människa-djur interaktion;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka deltagares upplevelser av och tankar kring hästunderstödd terapi. Utifrån detta studerar vi hur hästunderstödd terapi är en del av socialt arbete. LÄS MER

 4. 4. Den arbetspsykologiska vinsten av en utbildningsinsats i form av skiftlagsutveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Linnea Björkholts; Matilda Lundmark; [2012]
  Nyckelord :work control work stress work satisfaction training; arbetsrelaterad kontroll arbetsrelaterad stress arbetstillfredsställelse utbildning;

  Sammanfattning : SammanfattningSyftet med studien var att undersöka den arbetspsykologiska vinsten i form av kontroll, stress och arbetstillfredsställelse av en utbildningsinsats med skiftlagsutveckling. En enkätundersökning genomfördes på ett stort industriföretag i Mellansverige. LÄS MER

 5. 5. Strategier för att minska elevers konsumtion av utrymmesmat i skolcafeterior : en studie av sex högstadieskolor cafeterior

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Louise Johansson; Linnea Lundmark; [2010]
  Nyckelord :Skolcafeteria; Utrymmesmat; Högstadieelever; Begränsad konsumtion av utrymmesmat; Övervikt; Karies;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förekomsten av övervikt och karies ökar hos barn och ungdomar vilket delvis beror på ohälsosamma matvanor. Dessa formas redan i skolåldern och en av fyra ungdomar säger att skolan har lärt dem vad de ska äta och dricka för att må bra. LÄS MER