Sökning: "Linnéa Lundqvist"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Linnéa Lundqvist.

 1. 1. Teckenkommunikation - ytterligare ett sätt att kommunicera : En kvalitativ intervjustudie om kommunikation i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Linnéa Adelgren; Frida Lundqvist; [2019]
  Nyckelord :Kommunikation; Teckenkommunikation; TAKK; Förskola;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att utveckla kunskap om förskollärares användning av teckenkommunikation i förskolan. Frågeställningarna vi har i vår studie är: hur motiverar förskollärarna användandet av teckenkommunikation samt hur beskriver förskollärarna att de använder teckenkommunikation på förskolan? Studien är genomförd med kvalitativa intervjuer av förskollärare som valts ut för att de har erfarenhet av teckenkommunikation. LÄS MER

 2. 2. Lärares syn på undervisning om mänskliga rättigheter i och utanför klassrummet : En kvalitativ studie om mänskliga rättigheter och barns rättigheter som värdefundament, kunskapsobjekt och elevinflytande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Linnéa Lundqvist; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Relationsfrämjande arbete i praktiken : En kvalitativ studie om att arbeta relationsfrämjande i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Linnéa Sandberg; Anna Lundqvist; [2018]
  Nyckelord :relationsskapande; relationsfrämjande; strategier; förskola; förskollärare;

  Sammanfattning : Barn i förskolan ställs inför en mängd olika relationer. Forskning visar att barn med förmågan att skapa goda relationer redan i förskolan har större möjligheter till akademisk framgång. Det ligger på förskollärarnas ansvar att skapa en relationsfrämjande verksamhet. LÄS MER

 4. 4. "Jag har det i hjärnan men det kommer inte ut" : En kvalitativ studie i matematik som undersöker om Talk Moves kan hjälpa elever i årskurs två att samtala kring en Concept Cartoons

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Lisa Lyrhem; Linnéa Lundqvist; [2018]
  Nyckelord :Matematik; samtal; frågor; modelleringsförmåga; subtraktion; klassrumsklimat; Talk Moves; Concept Cartoons;

  Sammanfattning : Bakgrund: Elever ges för lite tid att samtala om matematik, både hemma och i skolan. Att kunna föra resonemang är något som visat sig vara viktigt såväl i skolan som för övriga livet. LÄS MER

 5. 5. Blodigt allvar

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation; Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation

  Författare :Lundqvist Corinne; Ström Linnea; [2017]
  Nyckelord :reklamfilm; marknadsföring; mens; libresse; sociala medier; kritisk diskursanalys; intersektionalitet; feministisk medieteori;

  Sammanfattning : This student thesis examines what discourses exist within Libresse's advertising for sanitary products and if these have evolved over time. To examine this, two epochs have been selected; the first epoch covers the years 1990 to 2003 and the latter epoch covering 2014 to 2017. LÄS MER