Sökning: "Linnéa Meyer"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Linnéa Meyer.

 1. 1. Förlossningsvård i världsklass : en undersökning av attityder och inställningar till den svenska förlossningsvården, samt en begreppsutveckling av kvinnors rätt till vård

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Linnéa Meyer; [2018]
  Nyckelord :förlossningsvård; BB; Sverige; kvinnors rätt till vård; radikalfeminism; attityder; patriarkala strukturer obstetric care; Sweden; women’s rights to healthcare; radical feminism; attitudes; patriarchal structures; Social Sciences;

  Sammanfattning : During the past years a number of obstetric wards have been shut down in Sweden. The shutdowns have resulted in a debate about the standard of the obstetric care. The topic has engaged multiple parts of society such as, politicians, citizens, care professionals and grassroots organizations. LÄS MER

 2. 2. Den lika möjligheten till utbildning : en argumentationsanalys av fackförbunds syn på utbildning och prestationsskillnader i USA

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Linnéa Meyer; [2017]
  Nyckelord :prestationsskillnader; No Child Left Behind; American Federation of Teachers; National Education Association; utbildning; det amerikanska skolsystemet; utbildningskvalité; ojämlikhet; möjligheter; Mänskliga rättigheter; Human rights; Social Sciences;

  Sammanfattning : År 2001 infördes lagen No Child Left Behind i det amerikanska skolsystemet. En lag med målet att minska ojämlikheter i skolan och skapa en skola där alla elever kan lyckas. Problematiken avsåg bland annat det konstaterade prestationsskillnaderna, vilka indikerade att elevens bakgrund påverkar möjligheten att lyckas inom skolan. LÄS MER