Sökning: "Linnéa Nordin"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Linnéa Nordin.

 1. 1. Medlemmar i hjärt-lungföreningens upplevelser kring vidmakthållande av träning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Linnea Enico; Rebecca Nordin; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Possibilities to Reduce the Information Gap between Foreign Investors & the Swedish Real Estate Market : The Importance of Cooperation with an Operating Partner

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Elin Johansson; Linnéa Nordin; [2018]
  Nyckelord :Swedish real estate investments; foreign investment; operating partner; market specific competence; information gap; Svenska fastighetsinvesteringar; utländska investerare; operativa partner; marknadsspecifik kompetens; informationsklyfta;

  Sammanfattning : This master thesis project aims to evaluate the importance of availability of operating partners for foreign investors as they decide whether or not to make an investment on the Swedish market. The study will also evaluate if the cooperation with operating partners could contribute to a reduction of the information gap between foreign investors and the Swedish real estate market, and if that could ultimately lead to an increase in the inflow of foreign capital to Sweden. LÄS MER

 3. 3. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard: Om hur irreguljära migranter med barn omfattas av rättigheten enligt internationell rätt, EU-rätt och svensk rätt.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Linnea Berglind Nordin; [2018]
  Nyckelord :Irreguljär migration; tillfredsställande levnadsstandard; sociala rättigheter;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Effects of higher capital costs in local housing markets: Study in Täby, Upplands-Bro and Upplands Väsby municipality

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Beatrice Niklasson; Linnéa Nordin; [2016]
  Nyckelord :Affordability; mortgage interest; capital; costs; household finances; housing market; amortization requirements; Betalningsförmåga; bolåneränta; kapitalkostnader; hushållsekonomi; bostadsmarknad; amorteringskrav;

  Sammanfattning : This bachelor thesis aims to study the relationship between higher capital costs and the households' ability to repay their loans as well as how this affects the housing market. The work studies three areas in three different municipalities in the Stockholm region. LÄS MER

 5. 5. Språk, tal och kommunikation i förskoleverksamheten : Hur pedagogernas synsätt formar arbetet med barns språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Josefine Nordin; Linnéa Persson; [2014]
  Nyckelord :Språkutveckling; Vårdnadshavare; Pedagog; Specialpedagog; Förskola;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att ta reda på vad yrkesverksamma inom förskoleverksamheten anser om synen på arbetet med språket. För att uppnå syftet valde vi att intervjua nio olika förskoleverksamheter i fem olika städer i landet. LÄS MER