Sökning: "Linnéa Oom"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Linnéa Oom.

 1. 1. Ett socialt investeringsperspektiv

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Linnéa Oom; [2019-03-19]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte med den här studien är att bidra till en ökad förståelse för vad ett socialt investeringsperspektiv innebär och vilken betydelse det har för hur offentliga policyer utformas. I studien sätts de sociala investeringsfonder som under senare tid kommit att bli ett allt vanligare förekommande fenomen i svenska kommuner i fokus. LÄS MER

 2. 2. Genusbias i suicidprevention - en litteraturbaserad studie

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Linnea Oom; Maria Pehrson; [2010-06-10]
  Nyckelord :suicid; suicidprevention; genus; bias; metod; suicide; suicide prevention; gender; bias; method;

  Sammanfattning : Introduction: Suicide is a major public health problem both internationally and in Sweden. Itis known in research that sex and gender have a bearing on the incidence of suicide andattempted suicide. Gender Bias in medical research could lead to medical errors and to thatthe problem is made invisible. LÄS MER