Sökning: "Linnéa Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade orden Linnéa Persson.

 1. 1. “Det har ju mer att göra med vilken känsla man får när man går hit.” : En studie om folkbiblioteks integrationsfrämjande arbete på glesbygden

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Matilda Blomqvist; Linnéa Persson; [2020]
  Nyckelord :Folkbibliotek; Glesbygd; Integrationsfrämjande arbete;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to investigate how public libraries in sparsely populated areas  work with integration-promoting activities and elucidate how the conditions of the public libraries affect this work. We have applied a qualitative  method in this thesis and the  empirical data were collected through five interviews with library staff from three different public libraries in Västerbotten. LÄS MER

 2. 2. Livet som förälder till ett barn med diabetes mellitus typ 1 : - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Moa Persson; Linnéa Sahlin; [2020]
  Nyckelord :Anhörigvårdare; Diabetes mellitus typ 1; Föräldrars perspektiv; Innehållsanalys; Upplevelser.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. “We have a lot of thought, thought, thought but do, do, do is another thing” : En kvalitativ studie om frivilligorganisationers arbete för efterlevnaden av barnkonventionen i Argentina

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Daniella Ekarv; Linnéa Persson; [2019]
  Nyckelord :NGO; the Convention on the Rights of the Child; Argentina; NGO; barnkonventionen; Argentina;

  Sammanfattning : Ratificeringen av barnkonventionen i Argentina var en följd av att staten visade ett stort engagemang för att arbeta med att främja mänskliga rättigheter. Detta engagemang berodde till stor del på att Argentina under flera år tidigare hade styrts av en militärdiktatur. LÄS MER

 4. 4. Kvalitet på redovisningsinformation - En kvalitativ intervjustudie om redovisningsinformation som beslutsunderlag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sandra Boriero; Malin Fast; Linnéa Persson; [2019]
  Nyckelord :Digitalisering; Redovisningssystem; Redovisningsinformation; Beslutsunderlag; Sociomaterialitet; Teknologisk dominans; Kvalitet; Business and Economics;

  Sammanfattning : Digitaliseringen är i ständig utveckling, vilket innebär att nya redovisningssystem utvecklas och uppdateras hela tiden. Forskning som fokuserar på hur samverkan mellan användare och digitala system påverkar produktionen av kvalitativt beslutsunderlag tillhör därför kategorin för ett högst outforskat område. LÄS MER

 5. 5. Socialt arbete på fyra ben: En kvalitativ studie över hur djurunderstött socialt arbete kan användas inom verksamhetsområdena LSS samt äldreomsorg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Pernilla Persson; Linnea Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Animal-assisted; social work; functionally impaired; elderly care;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to examine in which ways animal-assisted work can be used within elderly care and with people that are included in support and service for persons with certain functional impairments (in Sweden called LSS). Through qualitative, semi-structured interviews we wanted to see what kind of experiences the professionals had and if there are any advantages and disadvantages with this type of work. LÄS MER