Sökning: "Linnéa Rönnqvist"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Linnéa Rönnqvist.

 1. 1. ”... när jag var där så ångrade jag mig bara liksom.” : En kvalitativ kritisk diskursanalys av framställningen av transpersoner i svensk television.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Sandra Andersson; Linnéa Rönnqvist; [2016]
  Nyckelord :Transgender; discourse analysis; portraitation; queer theory; heteronormativity; television; Transpersoner; diskursanalys; framställning; queerteori; heteronormativitet; television;

  Sammanfattning : Den här studien fokuserar på framställningen av transpersoner i svensk television. Mer specifikt studeras klipp från de två största svenska kanalerna, SVT och TV4. Från varje kanal har två klipp valts ut, ett klipp med en intervju och ett klipp med någon form av rapportering. LÄS MER

 2. 2. App portability with smart devices : A case study from iOS to tvOS

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Linnea Kylén Rönnqvist; [2016]
  Nyckelord :Appar; portabilitet; smarta enheter; smart TV; tvOS; iOS; platt-formar; mjukvaruutveckling;

  Sammanfattning : Det finns numera många olika enheter som en mjukvaruutvecklare be-höver ha i åtanke – ett program kan förekomma både på datorn, i mobilen, på surplattan och i klockan. Eftersom det kontinuerligt introduceras nya smarta enheter, är det troligt att företag kommer vilja nyttja de nya möj-ligheterna som uppstår. LÄS MER