Sökning: "Linnéa Roslund"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Linnéa Roslund.

 1. 1. Managing conflicting professionalisms: social assistants work with unaccompanied minors within the Swedish municipal social services

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Linnea Roslund Gustavsson; [2020-06-12]
  Nyckelord :Social Assistants; unaccompanied minors; street-level bureaucrats; discretion; professionalism;

  Sammanfattning : This Masters thesis aimed to explore how social assistants have been impacted by the changes enforced since 2016 in their work with unaccompanied minors. They have worked in an ethically complex situation, of attempting to fulfil the needs of the unaccompanied minors, as this period has seen a restriction of the humanitarian ethos of Swedish migration policies, but also a movement towards new public management policies. LÄS MER

 2. 2. Svenska linjechefers upplevelse av sitt chefskap efter en centralisering av HR

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Alexandra Eriksson; Linnea Roslund; [2019]
  Nyckelord :Managementship; Centralization; Decentralization; Human Resources HR ; Chefskap; Centralisering; Decentralisering; Human Resources HR ;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att undersöka linjechefers upplevelse av sitt chefskap efter centraliseringen av HR-avdelningen, och decentraliseringen av de arbetsuppgifter som rör HR-arbetet. Genom en kvalitativ studie genomfördes åtta intervjuer med linjechefer inom en energikoncern i Mellansverige. LÄS MER

 3. 3. Reforming Refugee Protection: What role can a 'Compact' play in the development of future International Refugee Law?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Linnéa Roslund; [2018]
  Nyckelord :International Law; International Refugee Law; Global Compact on Refugees; CRRF; International Lawmaking; Soft Law; Global Policy; UN; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Global Compact on Refugees, which is to be adopted in the autumn of 2018, represents an aspiration on the part of the international community towards strengthened solidarity with refugees and affected host countries and is the most ambitious instrument of its kind to date. Indeed, the creation of the Refugee Compact is timely, although perhaps also somewhat surprising in an era of rising populism, increasingly xenophobic electorates and growing security concerns. LÄS MER

 4. 4. EUD, quo vadis? - om Yttrande 2/13 och dess konsekvenser för människorättsskyddet inom EU

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Linnéa Roslund; [2015]
  Nyckelord :EU-law; EU-rätt; folkrätt; EU´s accession to the ECHR; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I mer än 40 år har det pågått en diskussion om huruvida EU kan och bör ansluta sig till den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, (EKMR, konventionen). Efter Lissabonfördragets ikraftträdande finns numera till och med en fördragsstadgad skyldighet för unionen att ansluta sig till konventionen. LÄS MER

 5. 5. Industrial Food Quality - Policy and Management in Favour of Sustainable Development. A study of the French food sector

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Författare :Anna Linnea Roslund; [2005]
  Nyckelord :food quality; voluntary instruments; sustainable development; Environmental studies; Miljöstudier; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The report, designed for interested parties of the industrial food industry in France, is founded on three research questions inspired by literature studies of sustainable development, management of corporate social responsibility, industrial food production and food product quality. The research questions search for the identification and explanation of critical categories of concern relevant for addressing in industrial food quality policies in favour of sustainable development, the role of management tools (i. LÄS MER