Sökning: "Linnéa Sandberg"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden Linnéa Sandberg.

 1. 1. Snyft, bortförklaringar & offerkoftor : En kvalitativ textanalys av TV4:s kommentarsfält på Facebook under Paolo Robertos erkännande av sexköp

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Linnéa Magnér; Emelie Sandberg; [2021]
  Nyckelord :Comment section; Discourse; Participatory journalism; Text analysis; Sex purchase; Kommentarsfält; Diskurs; Deltagarjournalistik; Textanalys; Sexköp;

  Sammanfattning : Den 14 maj 2020 tillbringade Paolo Roberto kvällen i en lägenhet på Östermalm i Stockholm med en kvinna från ett av Europas fattigaste länder och greps på bar gärning i en polisrazzia. Stjärnkocken, skådespelaren och programledaren erkände sig skyldig till sexköp. LÄS MER

 2. 2. En ansvarsfull cigarettförpackning

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Amanda Sandberg; Linnea Tjernberg; [2020]
  Nyckelord :förpackningsdesign; cigaretter; miljö; grafisk design; förändra beteende; konstruktion; rökning; fimpar; cigarettförpackning; vanor; packaging design; cigarettes; environment; graphic design; change behaviour; smoking; cigarette butts; cigarette packaging;

  Sammanfattning : Rökning är en ovana som många personer ägnar sig åt, det speglas inte minst på gatorna vart man än går. Fimpar på gator runt om i städer är en miljöbov som sällan uppmärksammas. Trots att det finns allmänna askkoppar för fimparna att slängas i, hamnar de ofta på gatan och blir en fara för djur och natur. LÄS MER

 3. 3. Quality assurance of a radiotherapy registry

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för fysik

  Författare :Linnea Sandberg; [2020]
  Nyckelord :Radiotherapy; Treatment Planning System; Quality Assurance; Information Network for Cancer Care; INCA;

  Sammanfattning : The radiotherapy clinics in Sweden have been without a functioning national platform consisting of dose data from patients undergoing radiotherapy. A national collaboration between clinics will improve the quality of radiotherapy since clinics will be able to compare dose data from treatment plans between clinics. LÄS MER

 4. 4. Arbetsterapeuters arbete inom grön omsorg och dess effekter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering; Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

  Författare :Sara Sandberg; Linnea Swärd; [2020]
  Nyckelord :​Occupational therapy; green care; nature-assisted therapy; nature based;

  Sammanfattning : The connection between human and nature is fading away as society gets more modernised, with increased stress-levels as a result. Interventions based on green care have proven to give stress-reducing effects for a variety of client-groups. LÄS MER

 5. 5. #MakeTheFuture : en semiotisk analys av ett oljebolags kommunikation på Instagram

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Linnéa Magnér; Emelie Sandberg; Dorrin Ashiri Fard; [2020]
  Nyckelord :Instagram; Greenwashing; Propaganda; Corporate Social Responsibility; Discourse; Method Triangulation; Semiotics; Instagram; Greenwashing; Propaganda; Corporate Social Responsibility; Diskurs; Metodtriangulering; Semiotik;

  Sammanfattning : Greenwashing har de senaste åren blivit en del av vårt samhälle, vare sig gemene man eller alla företag är medvetna om det eller ej. Företag måste förhålla sig till den förändrade diskursen i samhället för att hålla sig relevanta och konkurrenskraftiga när allt större delar av samhället vill minska sitt klimatavtryck och leva på ett mer hållbart sätt. LÄS MER