Sökning: "Linnéa Sohlberg-Olsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Linnéa Sohlberg-Olsson.

 1. 1. CSR som värdeskapande strategi

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Anna Henriksson; Linnéa Sohlberg-Olsson; [2010]
  Nyckelord :CSR; CR; strategy; sustainability; accountability; responsibility; value; value-creating; strategi; CSR; CR; hållbarhet; ansvar; ansvarstagande; värde; värdeskapande;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att öka kunskapen och förståelsen kring CSR som värdeskapande strategi. Vårt angreppsätt utgår från hermeneutiskt forskningsstrategi. Vi gör en kvalitativ fallstudie av beskrivande karaktär genom intervjuer och granskning av offentliga rapporter från IKEA, Telenor och Sveaskog. LÄS MER

 2. 2. Branschkontoplaner : En studie av BAS lantbruk och FastBAS

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS; Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS; Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS

  Författare :Sara Axelsson; Frida Jakobsson; Linnéa Sohlberg Olsson; [2009]
  Nyckelord :BAS-account plan; Branch adapted account plan; Accounts; BAS lantbruk; FastBAS; BAS-kontoplan; Branschkontoplan; Kontoplan; BAS lantbruk; FastBAS;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsens huvudsyfte är att kartlägga nyttan med branschkontoplaner. Detta görs genom att påvisa eventuella fördelar respektive nackdelar. LÄS MER